Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Підрозділи МОЗ

Категорії
1. Керівництво
2. Патронатна служба Міністра
Керівник патронатної служби
2.1. Радники на громадських засадах
3. Директорат міжнародного співробітництва та євроінтеграції
Генеральний директор
3.1. Експертна група з питань євроінтеграції
3.2. Експертна група з питань надання міжнародної технічної допомоги
3.3. Експертна група з питань міжнародного співробітництва
4. Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
Генеральний директор
4.2. Експертна група з питань профілактики неінфекційних хвороб та формування здорового способу життя
4.3. Експертна група з питань формування державної політики щодо регламентування факторів ризику середовища життєдіяльності
4.4. Експертна група з розвитку регіональних систем громадського здоров'я та прогнозування
4.5. Експертна група з питань моніторингу, оцінки та комунікації
4.6. Експертна група з питань розвитку служби крові, біобезпеки та оперативного реагування на події, що мають міжнародне значення
5. Директорат фармацевтичного забезпечення
Генеральний директор
5.1. Експертна група з питань якості та доступності лікарських засобів
5.2. Експертна група з питань раціонального застосування лікарських засобів
5.3. Експертна група з питань медичних виробів та косметичних засобів
5.4. Експертна група з питань обігу наркотичних засобів
5.5. Експертна група з питань реєстрації лікарських засобів та дезінфікуючих засобів
6. Директорат медичних послуг
Генеральний директор
6.1. Експертна група екстреної та первинної медичної допомоги
6.2. Експертна група зі спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги
6.3. Експертна група з розвитку медичних послуг
6.4. Експертна група формування політики закупівель медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів
6.5. Відділ реалізації політик у сфері медичного забезпечення
7. Директорат медичних кадрів, освіти і науки
Генеральний директор
7.1. Експертна група з розвитку медичної освіти
7.2. Експертна група з медичної науки
7.3. Експертна група з координації медичних кадрів
8. Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я
Генеральний директор
8.2. Експертна група з питань захисту інформації
8.3. Відділ з питань інформаційних технологій
9. Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій
Генеральний директор
9.1. Експертна група з питань високотехнологічної медичної допомоги
9.2. Експертна група з питань інновацій
9.3. Відділ з питань лікування за кордоном
10. Директорат стратегічного планування та координації
10.1. Експертна група з питань регіонального розвитку та взаємодії
10.2. Експертна група із стратегічного та операційного планування
11. Служба забезпечення діяльності керівництва (самостійний відділ)
Служба забезпечення діяльності керівництва (самостійний відділ)
12. Служба забезпечення діяльності Державного секретаря (самостійний відділ)
Служба забезпечення діяльності Державного секретаря (самостійний відділ)
13. Фінансово-економічний департамент
Директор Департаменту
13.1. Відділ фінансового забезпечення закладів та установ
13.2. Відділ фінансово-економічного супроводу централізованих заходів і державних програм
13.3. Відділ нормування, оплати праці та роботи з місцевими бюджетами
13.4. Відділ взаємодії з підприємствами, установами, та організаціями, що належать до сфери управління міністерства
13.5. Відділ супроводу державних закупівель
13.6. Сектор супроводу інвестиційних проєктів
14. Юридичний департамент
Директор Департаменту
14.1. Відділ організації роботи щодо представництва в судових та інших органах державної влади
14.2. Відділ договірної роботи
14.3. Відділ юридичної експертизи
14.4. Відділ організаційно-методичного забезпечення
15. Департамент організаційного забезпечення
Директор Департаменту
15.1. Відділ взаємодії з державними органами та громадськістю
15.2. Відділ організаційної роботи
15.3. Відділ документального забезпечення та зберігання архівних документів
15.4. Відділ звернень громадян, доступу до публічної інформації та роботи гарячої лінії
15.5. Відділ контролю
15.6. Відділ діловодства та забезпечення дотримання виконавської дисципліни самостійних структурних підрозділів апарату МОЗ
16. Департамент контролю якості надання медичної допомоги
Директор Департаменту
16.1. Відділ контролю якості надання медичних послуг
16.2. Відділ аналізу результатів та ефективності медичних послуг
16.3. Відділ контролю нормативів професійної діяльності в сфері охорони здоров'я
16.4. Відділ державного контролю ліцензування медичної практики
16.5. Відділ ліцензування, сертифікації та акредитації
17. Управління бухгалтерського обліку та звітності
Начальник Управління - головний бухгалтер
17.1. Відділ бухгалтерського обліку
17.2. Відділ консолідованої звітності та методології бухгалтерського обліку
17.3. Сектор бухгалтерського обліку централізованих закупівель
18. Управління по роботі з персоналом
Начальник Управління
18.1. Відділ медичних і фармацевтичних кадрів
18.2. Відділ державної служби та службової кар’єри
18.3. Відділ керівних кадрів
18.4. Сектор підвищення кваліфікації
19. Управління внутрішнього аудиту
Начальник Управління
19.1. Відділ внутрішнього аудиту в бюджетній сфері
19.2. Відділ внутрішнього аудиту діяльності державних підприємств
20. Відділ матеріально-технічного забезпечення
Відділ матеріально-технічного забезпечення
21.Відділ з питань комунікації
Відділ з питань комунікації
22. Сектор мобілізаційної роботи
Сектор мобілізаційної роботи
23. Сектор цивільного захисту та охорони праці
Сектор цивільного захисту та охорони праці
24. Режимно-секретний сектор
Режимно-секретний сектор
25. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції