Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Статистика

Центр медичної статистики МОЗ України

1 жовтня 2017
104592

Державний заклад "Центр медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров'я України" створено наказом Мiнiстерства охорони здоров'я в 1992 роцi.

Центр є головною установою, що здiйснює координацiю дiяльностi територіальних інформаційно-аналітичних центрiв медичної статистики та лiкувально-профiлактичних закладiв щодо збору, обробки та аналiзу статистичної iнформацiї.

Основними завданнями Центру є: 

  • Централiзоване збирання, обробка та аналiз статистичної iнформацiї про стан здоров'я, надання медичної допомоги населенню, про ресурси охорони здоров'я та їх використання. 
  • Розроблення i впровадження статистичної методологiї, яка базується на результатах наукових дослiджень, мiжнародних стандартах i рекомендацiях. 
  • Забезпечення достовiрностi, об'єктивностi, оперативностi та цiлiсностi статистичної iнформацiї, її адекватностi завданням реформування галузi.

Більше: http://medstat.gov.ua/ukr/main.html