Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018–2021 роки»

29 січня 2018
1646

Повідомлення про оприлюднення
Проект Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018–2021 роки»
Пояснювальна записка

 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту Закону України
«Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018–2021 роки»

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018–2021 роки» з метою необхідності  впровадження міжгалузевого комплексного підходу до формування та реалізації державної політики у сфері протидії туберкульозу шляхом об’єднання зусиль  державного та неурядового сектору із залученням міжнародної технічної підтримки.

Головною метою Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки є  стабілізація рівня захворюваності, зниження рівня смертності та підвищення ефективності лікування хворих на чутливий туберкульоз, хіміорезистентний туберкульоз, ко-інфекцію  туберкульоз/ВІЛ.

Одним із нових стратегічних напрямків є впровадження моделі протитуберкульозної допомоги орієнтованої на потреби людей з акцентом на лікуванні на амбулаторному етапі зі стійкими механізми фінансування та оплати, що розроблені для досягнення більш високих результатів в області профілактики та лікування туберкульозу.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді протягом місяця з дня опублікування на адресу:

Міністерство охорони здоров'я України 01601, Київ, вул. М. Грушевского, 7, тел. (044) 253 01 00, контактна особа: Чибісова Ірина Володимирівна, e-mail: [email protected];

ДУ «Центр громадського здоров'я», Київ, проспект С. Бандери, 19, контактна особа: Терлєєва Яна, e-mail: [email protected].

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 - 2021 роки

 

 Верховна Рада України постановляє:

 

1. Затвердити Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 - 2021 роки, що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України П. ПОРОШЕНКО

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України

«Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018–2021 роки»

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття акту

За результатами виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз туберкульозна 2012 - 2016 роки у 2012-2016 роках рівень захворюваності на туберкульоз серед населення знизився на 9відсотківрівень поширеності всіх форм активного туберкульозу у поєднанні з ВІЛ знизився на 11,6 відсотків, а рівень смертності від туберкульозу - на 19 відсотків, проте набувають надзвичайної актуальності проблеми поширення мультирезистентного туберкульозу. Протягом останніх років спостерігається зростання кількості мультирезистентного туберкульозу з 3482 у 2009 р. до 7778 у 2016 р.

У 2014 році Україна вперше ввійшла до п’ятірки країн світу з найвищим тягарем мультирезистентного туберкульозу. Також зростає кількість випадків майже невиліковного туберкульозу з розширеною резистентністю до протитуберкульозних препаратів, їх частка складає близько 14,7 відсотків від загальної кількості хворих на мультирезистентний туберкульоз у 2016 році.

Однією з основних причин високого тягаря туберкульозу, у тому числі мультирезистентного, в Україні є низька ефективність лікування серед нових випадків і рецидивів, що складає 74,2 відсотки та є другим найнижчим результатом лікування в Європейському регіоні. Результат успішного лікування мультирезистентного туберкульозу також є одним з найнижчих в Європейському регіоні та складає 46 відсотків.

В умовах соціально-економічної кризи, яка поглиблюється через військовий конфлікт на Сході країни, прогнозується погіршення епідемічної ситуації щодо туберкульозу, ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ, що потребуватиме проведення додаткових організаційних заходів та фінансових витрат.

Сьогодні проблема туберкульозу вийшла за рамки суто медичної галузі та набула статусу проблеми загальнодержавного масштабу, враховуючи, що туберкульоз є соціально небезпечною інфекційною хворобою, основними чинниками якого є політичні, соціальні, економічні аспекти, а наслідки несуть в собі загрозу економіці і національній безпеці нашої держави.

Саме це спричинило необхідність впровадження міжгалузевого комплексного підходу до формування та реалізації державної політики у сфері протидії туберкульозу шляхом об’єднання зусиль державного та неурядового сектору із залученням міжнародної технічної підтримки.

Все це актуалізує необхідність впровадження принципово нової за своїми концептуальними засадами Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Головною метою Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки є стабілізація рівня захворюваності, зниження рівня смертності та підвищення ефективності лікування хворих на чутливий туберкульоз, хіміорезистентний туберкульоз, ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ.

З огляду на зазначене існує необхідність перегляду та зміни підходів до організації, планування і фінансування програми протидії туберкульозу відповідно до нових глобальних стратегій та керівних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я, зокрема нової глобальної стратегії ВООЗ “Покласти кінець туберкульоз” та цільових орієнтирів Комплексного плану дій щодо боротьби з туберкульозом у Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2016-2020 роки, які покладені в основу нової програми.

Одним із нових стратегічних напрямків є впровадження моделі протитуберкульозної допомоги орієнтованої на потреби людей з акцентом на лікуванні на амбулаторному етапі зі стійкими механізми фінансування та оплати, що розроблені для досягнення більш високих результатів в області профілактики та лікування туберкульозу.

 

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є:

Конституція України;

закони України: Основи законодавства України про охорону здоров'я, «Про протидію захворюванню на туберкульоз», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки», «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»;

постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1011 «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року
№ 248 «Про схвалення Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного та ВІЛ – інфекції/СНІДу на період до 2010 року та затвердження плану заходів щодо їх реалізації.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки потребує фінансування в межах видатків державного бюджету. Фінансово – економічні розрахунки додаються.

 

5. Позиції заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження Міністерства охорони здоров’я, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Міністерства молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, Міністерства соціальної політики, Національної академії медичних наук.

 

6. Регіональний аспект

Прийняття проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті акту відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

7. Запобігання корупції

У проекті Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки пройшов громадське обговорення.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки не стосується соціально- трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки не є регуляторним актом.

 

101. Вплив акту на ринок праці

Проект акту не вливає на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2021 роки є підґрунтям для впровадження гарантованих державою заходів з діагностики, лікування та передачі туберкульозу, у тому числі мультирезистентного.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН