Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення надання першої допомоги»

31 травня 2018
4454

Повідомлення про оприлюднення

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення надання першої допомоги»

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

 


 

Повідомлення про оприлюднення
проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення надання першої допомоги»

 

Метою проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення надання першої допомоги» є створення законодавчої бази, яка буде стимулювати пересічних громадян надавати першу допомогу в екстрених ситуаціях, що загрожують життю іншої людини, тим самим збільшуючи її шанси на виживання.

 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та Основ законодавства України про охорону здоров’я для удосконалення надання першої допомоги населенню.

 

Запропоновані в проекті акта зміни стосуються розширення поняття «перша допомога» та запровадження поняття «імунітету від відповідальності».

 

Також проектом Закону запропоновано замінити термін «домедична допомога» на термін «перша допомога» з метою узгодження з термінологією, прийнятою Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

 

Після подій 2013 – 2014 років в Україні значно зросло число осіб, які пройшли курси із надання першої допомоги та володіють навичками серцево-легеневої реанімації. Але навіть маючи відповідні знання, чимало з них вагатимуться, чи вживати заходів у разі екстреної ситуації, побоюючись можливої кримінальної відповідальності за наслідки наданої першої допомоги, адже передусім кожна людина думає про власну безпеку.

 

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує звільняти від відповідальності осіб, які надають допомогу постраждалому, аби стимулювати та збільшити мотивацію до початку та проведення невідкладних заходів.

 

У результаті прийняття цього Закону громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території України, в разі необхідності в екстреній медичній допомозі отримають реальний шанс на виживання завдяки додатковій законодавчій мотивації пересічних громадян, які зможуть надати першу допомогу без страху подальшого покарання.

 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення надання першої допомоги» та повідомлення про оприлюднення зазначеного проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України: http://moz.gov.ua/gromadske-obgovorennja

 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України або в електронному вигляді на адресу: [email protected]

 

Контактна особа – Хочай Павло Георгійович (тел. 044-253-24-72).

 


 

ПРОЕКТ

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення надання першої допомоги

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести до Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2013 p., № 30, ст. 340) такі зміни:

1. Пункт 4 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:

«4) перша допомога – невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, що здійснюються на місці події громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які не мають медичної освіти, а також особами, які за своїми службовими обов'язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов'язані здійснювати такі дії та заходи;».

 

2. Доповнити статтею 121 такого змісту:

«Стаття 121. Імунітет від відповідальності.

1. Особи, зазначені в частині першій статті 12 цього Закону, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які з власної волі і без очікування грошової винагороди надають першу допомогу на місці події за межами закладу охорони здоров'я або в будь-якому іншому місці, в якому є необхідні медичні вироби, особі, яка перебуває у невідкладному стані,
не несуть відповідальності за тілесні ушкодження, ймовірно отримані такою особою, або відповідальність за смерть особи, яка ймовірно сталася внаслідок дій або бездіяльності під час надання такої першої допомоги, за винятком, коли встановлено, що такі ушкодження або смерть були наслідком умислу або злочинної недбалості з боку особи, яка надає таку першу допомогу.

 

2. Дія положення частини першої цієї статті не поширюється на медичних працівників при виконанні ними професійної діяльності.

 

3. Юридична або фізична особа, яка набула або зробила доступними медичні вироби, які використовувались під час надання першої допомоги,
не несе відповідальності за тілесні ушкодження, ймовірно отримані особою, якій надавалася перша допомога, або відповідальність за смерть цієї особи, що сталися від їх використання особами, зазначеними в частині першій цієї статті, при наданні першої допомоги.».

 

3. У тексті Закону слово «домедична» у всіх відмінках замінити на слово «перша» у відповідному відмінку.

 

ІI. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) абзац одинадцятий частини першої статті 3 викласти у такій редакції:

«перша допомога – невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, що здійснюються на місці події громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які не мають медичної освіти, а також особами, які за своїми службовими обов'язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов'язані здійснювати такі дії та заходи;».

 

III. У Законі України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379 із наступними змінами):

1. Пункт 4 частини першої статті 18 викласти у такій редакції:

«4) надавати першу допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я;».

 

2. Пункт 14 частини першої статті 23 викласти у такій редакції:

«14) вживає всіх можливих заходів для надання першої допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я;».

 

IV. У Законі України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):

1. В абзаці шостому частини п’ятої статті 14 слово «домедичну» замінити словом «першу».

2. У статті 48:

назву статті викласти у такій редакції:

«Стаття 48. Підготовка з надання першої допомоги водіїв, поліцейських і посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України»;

у частині першій слова «домедичної і медичної» замінити словом «першої»;

у частині третій слова «медичним майном і медикаментами для надання домедичної і медичної» замінити словами «медичними виробами та лікарськими засобами для надання першої».

 

V. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105 із наступними змінами) слово «домедична» у всіх відмінках замінити словом «перша» у відповідному відмінку.

 

VI. У Законі України «Про Національну гвардію України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594) слово «домедична» у всіх відмінках замінити словом «перша» у відповідному відмінку.

 

VII. У додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 3-4, ст. 26) слово «домедичної» замінити словом «першої».

 

VIII. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради

України

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення надання першої допомоги»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону


Клітини мозку людини можуть прожити без кисню усього декілька хвилин. В умовах міста навіть найшвидшій бригаді реаніматорів потрібно
10 – 15 хвилин, щоб дістатися до місця події. Проте, якщо протягом цього часу хтось буде наповнювати легені постраждалого повітрям та ритмічно стискати грудну клітину, шанси людини дожити до прибуття реаніматорів суттєво зростають.

Станом на сьогодні в Україні перша допомога до прибуття бригади невідкладного реагування практично не надається, тим самим зводячи нанівець в багатьох випадках шанси постраждалого на виживання.

Як свідчить практика, окрім відсутності медичної освіти та базових знань із рятування людей, другою причиною, чому люди не намагаються врятувати інше життя, є страх юридичних наслідків та майбутньої відповідальності в разі негативних результатів докладених зусиль.

Після подій 2013 – 2014 років в Україні значно зросло число осіб, які пройшли курси із надання першої допомоги та володіють навичками серцево-легеневої реанімації. Але навіть маючи відповідні знання, чимало з них вагатимуться, чи вживати заходів у разі екстреної ситуації, побоюючись можливої кримінальної відповідальності за наслідки наданої першої допомоги, адже передусім кожна людина думає про власну безпеку.

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує звільняти від відповідальності осіб, які надають допомогу постраждалому, аби стимулювати та збільшити мотивацію до початку та проведення невідкладних заходів.

У більшості штатів США, Канаді та Австралії діє законодавча база, що регулює право на надання першої допомоги та правовий стан особи, яка таку допомогу надає. Головна умова закону – постраждалий не може подати позов за неправильно надану першу допомогу, якщо вона надавалася сумлінно, з найкращих міркувань та без очікування можливої компенсації.

Законодавство Австрії, Німеччини та Швейцарії також містить схожі норми, які звільняють від відповідальності особу, дії якої спрямовані на усунення крайньої небезпеки, яка загрожує життю людини.

З метою стимулювання осіб, що можуть брати участь у наданні першої допомоги, Україна також потребує створення законодавчої бази, здатної захистити людину, що надає допомогу, від можливого покарання.


 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту акта є створення законодавчої бази, яка буде стимулювати пересічних громадян надавати першу допомогу в екстрених ситуаціях, що загрожують життю іншої людини, тим самим збільшуючи її шанси на виживання.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та Основ законодавства України про охорону здоров'я для удосконалення надання першої допомоги населенню.

Запропоновані в проекті акта зміни стосуються розширення поняття «перша допомога» та запровадження поняття «імунітету від відповідальності».

Також проектом Закону запропоновано замінити термін «домедична допомога» на термін «перша допомога» з метою узгодження з термінологією, прийнятою Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

 

3. Правові аспекти

Правовідносини регулюються Законом України «Про екстрену медичну допомогу» та Основами законодавства України про охорону здоров’я, Кримінальним кодексом України.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

 

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує громадського обговорення.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується питань соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці.

Вплив акта на ринок праці відсутній.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта забезпечить виконання вимог законодавства стосовно розширення поняття «перша допомога» та запровадження поняття «імунітет від відповідальності».

У результаті прийняття цього Закону громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території України, в разі необхідності в екстреній медичній допомозі отримають реальний шанс на виживання завдяки додатковій законодавчій мотивації пересічних громадян, які зможуть надати першу допомогу без страху подальшого покарання.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН