Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку організації планування та надання соціальних послуг для сімей та осіб, які перебувають...»

19 лютого 2018
3773

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку організації планування та надання соціальних послуг для сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ»

 

Пояснювальна записка

 

Аналіз відомчих та міжвідомчих нормативних актів

 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку організації планування та надання соціальних послуг для сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ»

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку організації надання соціальних послуг у сфері протидії захворюванню на туберкульоз та поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ-інфекцією» (далі – проект наказу), який розроблено на виконання пункту 26 плану заходів щодо реалізації Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 248 «Про схвалення Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації».

 

Метою проекту наказу є створення організаційно-методичних умов для забезпечення інтеграції в систему охорони здоров’я, у тому числі, громадського здоров’я, окремих соціальних послуг щодо протидії захворюванню на туберкульоз та поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ, узгодження спільних дій в процесії взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів щодо комплексного підходу у вирішенні питань організації надання медичної допомоги та соціальних послуг за місцем проживання особам та сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зумовлених захворюванням на туберкульоз та/або ВІЛ-інфекцію, належать до груп підвищеного ризику щодо захворювання та туберкульозу та інфікування ВІЛ, які потребують таку допомогу та  послуги.

 

Проект наказу з додатками, пояснювальна записка до нього, Аналіз відомчих та міжвідомчих нормативних актів з питань забезпечення безперервності надання медичної допомоги, соціальних та інших послуг для сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, а також повідомлення про його оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.

 

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді протягом місяця з дня опублікування на адресу: Міністерство охорони здоров'я України 01601, Київ, вул. М. Грушевского, 7, тел. (050) 388-44-30, контактна особа: Кравець Любов Петрівна, e-mail: [email protected] з обов'язковою копією на адресу [email protected].


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Порядку організації планування та надання соціальних послуг для сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ

 

На виконання підпункту 8 пункту 1, підпункту 5 пункту 2, підпунктів 4, 5, 6 пункту 23 Завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2014 року № 1708-VII, частин першої та другої статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» та пункту 26 Плану заходів щодо реалізації Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 248, а також для забезпечення правового і соціального захисту людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зумовлених захворюванням на туберкульоз та/або ВІЛ-інфекцію, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ,

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Затвердити Порядок організації планування та надання соціальних послуг для сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, що додається.

 

2. Міністрам охорони здоров’я та соціальної політики Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

 

3. Управлінню громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України (Півень Н.В.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Міністр соціальної політики України

 

 

______________________А. РЕВА

В.о. Міністра охорони здоров’я України

 

 

______________________У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку організації планування та надання соціальних послуг для сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект спільного наказу розроблено на виконання пункту 26 Плану заходів щодо реалізації Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 248.

На початку нового тисячоліття Україна приєдналася до Декларації тисячоліття ООН і взяла на себе зобов’язання досягти Цілей розвитку тисячоліття до 2015 року та Цілей сталого розвитку 2016 – 2030 рр., де цілі 3 та 6 акцентують увагу країн-учасниць на необхідності забезпечення здорового способу життя та обмеження ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів.

Основи Європейської політики «Здоров’я-2020» акцентують увагу на поліпшенні здоров’я і підвищенні рівня благополуччя населення, скороченні нерівності щодо здоров’я, зміцненні громадського  здоров’я та забезпеченні наявності системи охорони здоров’я, орієнтованої на потреби людей та дотриманням принципів загального охоплення населення, соціальної справедливості та стійкості.

В Угоді про Асоціацією між Україною та Європейським союзом в Главі 22 «Громадське здоров’я» йде мова про зміцнення системи охорони здоров’я України та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження реформ, подальшого розвитку первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі й шляхом надання соціально-медичних послуг для груп підвищеного ризику.

Статтею 4 Основ законодавства України про охорону здоров’я визначено, що одними із основних принципів охорони здоров’я є попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони здоров’я.

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегією сталого розвитку «Україна–2020», затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р, передбачено проведення реформ системи охорони здоров'я та системи соціального захисту населення, зокрема надання соціальних послуг. 

Головними напрямами реформ мають стати підвищення особистої відповідальності громадян за власне здоров'я, забезпечення для них вільного вибору постачальників соціальних та медичних послуг належної якості, структурна реорганізація системи медичного обслуговування, запровадження інтегрованої медичної допомоги, сприяння добровільній інтеграції закладів у лікарсько-госпітальні об’єднання з можливістю подальшої спеціалізації лікарень – учасниць корпорації (медико-соціальні заклади, хоспіси тощо), міжвідомча та міжсекторальна взаємодія.

На сучасному етапі розвитку Україна впевнено йде шляхом децентралізації державного управління та демократичних перетворень, зміцнення громадського здоров’я та форм співпраці його інститутів з органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Ця взаємодія передбачає наявність дієвих засобів і механізмів інтеграції в сферу охорони здоров’я, зокрема систему громадського здоров’я, окремих соціальних послуг, підтримка діяльності суб’єктів незалежно від форм власності та господарювання, що надають соціальні послуги, закладів охорони здоров’я всіх форм власності, інших установ і тих соціально значимих проектів, які ними реалізуються.

З огляду на зазначене, враховуючи високий рівень поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу та захворюваності на  туберкульоз, у т.ч. мультирезистентний, виникає необхідність змінити підходи щодо паралельного існування систем надання медичної допомоги та соціальних послуг, впровадження дієвих механізмів інтеграції в систему охорони здоров’я соціальних послуг, управління ними з особливим фокусом на представників груп підвищеного ризику.

   

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту акта є створення організаційних умов для забезпечення інтеграції в систему охорони здоров’я, у тому числі громадського здоров’я, окремих соціальних послуг щодо протидії захворюванню на туберкульоз та поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ, узгодження спільних дій у процесі взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів щодо комплексного підходу у вирішенні питань організації надання медичної допомоги та соціальних послуг за місцем проживання особам та сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зумовлених захворюванням на туберкульоз та/або ВІЛ-інфекцію, належать до груп підвищеного ризику щодо захворювання і туберкульозу та інфікування ВІЛ, які потребують таку допомогу та  послуги.

Під час підготовки проекту спільного наказу здійснено аналіз відомчих та міжвідомчих нормативних актів з питань забезпечення безперервності надання медичної допомоги, соціальних та інших послуг, досліджено кращий досвід правового регулювання у сферах медичної допомоги та надання соціальних послуг, враховано результати пілотування надання соціальних послуг через механізм соціального замовлення протягом 2016–2017 років у семи регіонах України на місцевому та районному рівнях.

 

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є  закони України «Про соціальні послуги», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про протидію захворюванню на туберкульоз», «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки, затверджена Законом України від 20 жовтня 2014 року № 1708-VII, Стратегія забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 248.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект акта не потребує додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, подання в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

     

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Антикорупційна експертиза проекту акта не проводилась.

 

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на веб-сайті МОЗ України, обговорено на семінарі за участі представників управлінь соціального захисту місцевих органів влади, Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України», громадських організацій, які реалізують пілотні проекти «Сталість ВІЛ-послуг» у семи регіонах України, обговорено та рекомендовано для затвердження на засіданні Комітету з програмних питань Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 15 вересня 2017 року.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, а тому не потребує його надсилання на розгляд Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

    

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта стосується медичної та соціальної сфер, у зв'язку з цим потребує погодження зі Спільним представницьким органом профспілок та профспілкових об’єднань, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

 

10.1 Вплив реалізації акту на ринок праці

Проект акта не впливає на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта сприятиме інтеграції в систему охорони здоров’я, зокрема систему громадського здоров’я соціальних послуг,  взаємодії діяльності суб’єктів незалежно від форм власності та господарювання, що надають соціальні послуги, закладів охорони здоров’я всіх форм власності, інших установ і тих соціально значимих проектів, які ними реалізуються.

Водночас сприятиме активізації процесів реформування систем охорони здоров’я та надання соціальних послуг, покращенню їх якості, залученню до їх надання інститутів громадянського суспільства, запровадженню інтегрованої медичної допомоги, міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії у цих сферах.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН