Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Харківської області»

23 квітня 2018
2575

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Харківської області»

 

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Харківської області» (далі – проект ).

 

Проект розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів».

 

Пропозиції щодо переліку та складу госпітальних округів Харківською області розроблені й надані Харківською обласною державною адміністрацією та відповідають критеріям, визначеним Порядком створення госпітальних округів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932.

 

Проект та пояснювальна записка до проекту оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

 

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров'я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601, E-mail: Управління координації центрів реформ (тел.254-06-52, тел./факс 254-06-52, e-mail: [email protected], Орабіна Тетяна Миколаївна (044) 254-06-52.

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Харківської області

 

Затвердити перелік та склад госпітальних округів Харківської області згідно з додатком.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Харківської області»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження розроблено на виконання статті 35-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» (далі – Постанова) та Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р.

Госпітальні округи створюються для забезпечення належної якості та доступності безоплатної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та ефективного використання ресурсів системи охорони здоров'я.

Госпітальний округ відіграватиме роль механізму координації та спільного прийняття рішень представниками місцевих органів влади, території яких він охоплюватиме. Госпітальний округ не буде окремою юридичною особою або окремим рівнем територіальної організації влади. Заклади охорони здоров’я, охоплені госпітальним округом, залишатимуться у власності і підпорядкуванні місцевих органів влади, що є учасниками госпітального округу.

Проект розпорядження визначає перелік та склад госпітальних округів Харківської області. Пропозиції розроблені й надані Харківською обласною державною адміністрацією, та відповідають критеріям, визначеним Порядком створення госпітальних округів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту розпорядження Кабінету Міністрів України є створення госпітальних округів в області, що дозволить оптимізувати надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та забезпечити своєчасність доступу населення до послуг вторинної медичної допомоги належної якості, раціональне і ефективне використання ресурсів і бюджетних коштів закладів охорони здоров’я, що спрямовуються на забезпечення вторинної медичної допомоги; а також сприяти створенню умов для підготовки закладів охорони здоров’я до роботи в умовах управлінської та фінансової автономії.

 

3. Правові аспекти

Основи законодавства України про охорону здоров’я;

постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів»;

розпорядження Кабінету Міністрів України 30.11. 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України»;

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1.04.2014 року № 333-р «Про затвердження Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні».

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту розпорядження не потребує додаткових коштів.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством фінансів України.

Проект розпорядження потребує проведення правової експертизи у Міністерстві юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Перелік та склад госпітальних округів відповідають пропозиціям, наданим МОЗ України Харківською обласною державною адміністрацією.

Пропонується створення семи госпітальних округів: один окремий округ у м.Харкові та шість у районах(містах) області із середньою кількістю населення від 188,0 тис. до 234,0 тис.осіб.

У разі прийняття розпорядження його реалізація позитивно впливатиме на розвиток адміністративно-територіальних одиниць області.

Створення госпітальних округів сприятиме активізації співробітництва між міськими/міст обласного значення, районними радами та радами об’єднаних територіальних громад у сфері охорони здоров’я, зокрема в питаннях управління відповідною мережею закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу. Це забезпечить зміцнення ролі місцевого самоврядування у розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та збільшення ефективності використання коштів місцевих бюджетів на відповідні програми.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект розпорядження не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

7. Запобігання корупції

Проект розпорядження не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект розпорядження оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект розпорядження не стосується розвитку науки і технологій.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект розпорядження не стосується соціально-трудової сфери.

Проект розпорядження не має окремого впливу на громадян з інвалідністю.

Проект розпорядження потребує узгодження з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

 

10. Оцінка регуляторного впливу.

Проект розпорядження не є регуляторним актом.

 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект розпорядження не має впливу на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту розпорядження забезпечить позитивний вплив на якість, своєчасність та доступність надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

 

Заступник Міністра
охорони здоров’я України
Павло КОВТОНЮК