Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку національної програми імунопрофілактики та захисту населення від вакцинокерованих інфекцій до 2022 року та плану заходів щодо її реалізації».

15 травня 2018
6236

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Стратегії розвитку національної програми імунопрофілактики та захисту населення від вакцинокерованих інфекцій до 2022 року та плану заходів щодо її реалізації».

 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку національної програми імунопрофілактики та захисту населення від вакцинокерованих інфекцій до 2022 року та плану заходів щодо її реалізації» (далі – проект акта) розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання пункту 2 статті 2 Указу Президента України від 13 грудня 2016 року № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», пункту 15 розділу IІІ Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р з метою розбудови національної програми імунопрофілактики та нагляду за хворобами у відповідності до ратифікованих країною глобальних і регіональних документів по імунізації, та прийняття рішень, заснованих на доказовій медицині і передовому досвіді глобального рівня, забезпечення протягом 2018-2022 років зниження рівня захворюваності на вакцинокеровані інфекційні захворювання, смертність та інвалідність унаслідок інфекційних хвороб, захисту населення країни від вакцинокерованих інфекційних хвороб, включаючи групи ризику і вразливе населення, використовуючи високоякісні, безпечні і прийнятні за вартістю продукти і технології, які у рівній мірі будуть доступними всім верствам населення.

 

Прийняття акта є необхідною умовою для зниження рівня захворюваності на вакцинокеровані інфекційні захворювання.

 

Проект акта, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України (www.moz.gov.ua).

 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом місяця з моменту публікації на сайті для громадського обговорення до Управління громадського здоров'я МОЗ України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

 

Контактна особа: заступник начальника управління - начальник відділу програм та проектів Управління громадського здоров'я МОЗ України Платов Сергій Михайлович (e-mail: [email protected]), тел. 253-83-05

 


 

ПРОЕКТ

 

Про схвалення Стратегії розвитку національної програми імунопрофілактики та захисту населення від вакцинокерованих інфекцій до 2022 року та плану заходів щодо її реалізації

 

1. Схвалити Стратегію розвитку національної програми імунопрофілактики та захисту населення від вакцинокерованих інфекцій до 2022 року, що додається.

 

2. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії розвитку національної програми імунопрофілактики та захисту населення від вакцинокерованих інфекцій до 2022 року, що додається.

 

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 25 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Стратегії розвитку національної програми імунопрофілактики та захисту населення від вакцинокерованих інфекцій до 2022 року та плану заходів щодо її реалізації».

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку національної програми імунопрофілактики та захисту населення від вакцинокерованих інфекцій до 2022 року та плану заходів щодо її реалізації» (далі – проект акта) розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання пункту 2 статті 2 Указу Президента України від 13 грудня 2016 року № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», пункту 15 розділу IІІ Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р.

Підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої (Глава 22. Громадське здоров’я), Україна взяла зобов’язання розвивати співробітництво в галузі охорони здоров’я з метою підвищення рівня його безпеки та захисту здоров’я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання, зокрема в контексті попередження і контролю над інфекційними хворобами, у т. ч. ВІЛ/СНІД і туберкульозом, підвищення готовності до ризику спалахів високо патогенних хвороб та імплементацію Міжнародних медико-санітарних правил (підпункт b, пункт 1, стаття 427, Глава 22. Громадське здоров’я).

В цьому контексті, особливо нагальною потребою є подальше забезпечення і підтримання епідемічного благополуччя в Україні щодо інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики, шляхом достатнього, такого, що відповідає рекомендаціям ВООЗ, обсягу охоплення профілактичними щепленнями.

В умовах соціально-економічної кризи та недостатнього рівня політичної та фінансової підтримки системи охорони здоров’я, відсутності довгострокової стратегії імунопрофілактики в країні, стратегічного багаторічного планування постачань, прогнозується погіршення епідемічної ситуації з захворюваності на інфекції, що керуються засобами імунопрофілактики. Разом з тим, одним із ключових бар’єрів до забезпечення належного рівня охоплення профілактичними щепленнями залишається низький рівень довіри населення до вакцинації, що пов’язаний з недостатньою поінформованістю людей щодо цінності вакцинації та тягаря інфекційних захворювань. призвели до нестабільного рівня забезпечення імунобіологічними препаратами протягом останніх років.

Це відбилося на зниженні рівня охоплення профілактичними щепленнями, особливо дітей першого року життя, починаючи з 2008 року. Відсоток охоплення плановими профілактичними щепленнями в окремі роки був нижчим у 2 і більше разів порівняно з рекомендованим ВООЗ рівнем (95 %) у визначених вікових когортах у кожному адміністративному регіоні країни.

Діти, які не були вакциновані у 2010 - 2015 роках включалися у план вакцинації на наступний рік, тобто, якщо у 2010 - 2015 роках потребу у вакцинах вдалося задовольнити в середньому лише на 50-70 %. Відповідно 30-50 % дітей повинні були бути додатково вакциновані у наступний рік. Таким чином із року в рік накопичувалася «невакцинована» когорта дитячого населення, суттєво знижувався рівень колективного імунітету.

Суттєве зменшення пулу вакцинованих в Україні частково зумовлено активізацією антивакцинальної пропаганди, що спрямовано знижувала прихильність населення, особливо батьків неповнолітніх дітей, до імунізації.

Окремою проблемою антивакцинальної пропаганди є залученість представників медичної спільноти до агітації батьків відмовитись від проведення вакцинації дітей. Можливими причинами такої активності зі сторони представників медичної спільноти можна визначити заангажованість у проведенні імунізації препаратами певних виробників, а також низький рівень поінформованості сучасними даними, заснованими на доказах щодо ефективності та безпеки вакцин, що пов’язано в свою чергу у відсутності адекватного потребам часу інформаційного наповнення програм додипломної та післядипломної підготовки лікарів та середнього медичного персоналу.

Однією з вагомих причин погіршення керованості ситуації планування, фінансування, моніторингу імунопрофілактики є прогалина у нормативно-правовому забезпеченні довгострокової стратегії імунізації в Україні з 2016 року, що не дозволяє системно втілювати заходи щодо зміцнення боротьби з інфекційними хворобами, обґрунтувати довгострокову потребу у фінансових ресурсах для оптимальної реалізації програми імунопрофілактики на державному рівні.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту акта є розбудова національної програми імунопрофілактики та нагляду за хворобами у відповідності до ратифікованих країною глобальних і регіональних документів по імунізації, та прийняття рішень, заснованих на доказовій медицині і передовому досвіді глобального рівня, забезпечення протягом 2018-2022 років зниження рівня захворюваності на вакцинокеровані інфекційні захворювання, смертність та інвалідність унаслідок інфекційних хвороб, захисту населення країни від вакцинокерованих інфекційних хвороб, включаючи групи ризику і вразливе населення, використовуючи високоякісні, безпечні і прийнятні за вартістю продукти і технології, які у рівній мірі будуть доступними всім верствам населення.

 

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі законодавчі акти:

Конституція України;

Основи законодавства України про охорону здоров’я;

закони України «Про центральні органи виконавчої влади», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та інші.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування заходів з реалізації Стратегії здійснюється з державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються у бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок міжнародної технічної та фінансової допомоги.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено з Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, Міністерством інфраструктури України, Службою безпеки України.

 

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України для отримання пропозицій та зауважень громадськості, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта погоджено з Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття цього акта створить узгоджені підходи та засади (напрями, механізми, строки) для розбудови національної програми імунопрофілактики та нагляду за хворобами у відповідності до ратифікованих країною глобальних і регіональних документів по імунізації, що дозволить формувати та реалізовувати ефективну державну політику спрямовану на зміцнення здоров’я, попередження захворювань, продовження активного та працездатного віку та заохочення громадян до здорового способу життя шляхом об’єднаних зусиль усього суспільства.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН