Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації»

13 березня 2018
4831

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації»

 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» (далі – проект розпорядження) розроблено з метою посилення спроможності держави ефективно впроваджувати пріоритетні заходи для забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року.

Основними напрямами реалізації Стратегії є: удосконалення національного законодавства з біологічної безпеки з урахуванням європейських та світових стандартів шляхом удосконалення законодавчої бази у сфері біологічної безпеки та біологічного захисту, впровадження національного законодавства з біобезпеки та біозахисту; удосконалення процесу організації та контролю у сфері біологічної безпеки та біологічного захисту; посилення кадрового потенціалу та підвищення професійного рівня фахівців з біологічної безпеки та біологічного захисту, проведення інформаційно-освітніх заходів: підвищення рівня інформування населення; удосконалення організаційного потенціалу; створення нових та удосконалення існуючих систем біобезпеки та біологічного захисту, забезпечення державної підтримки комплексу інженерно-технічних заходів для гарантованого нерозповсюдження небезпечних біологічних агентів.

Прийняття акта є необхідною умовою для забезпечення здійснення функцій у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), що покладені на Міністерство охорони здоров’я, забезпечення епідемічного благополуччя населення, проведення профілактичних та протиепідемічних заходів.

Проект розпорядження, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України (www.moz.gov.ua).

Зауваження та пропозиції приймаються Управлінням громадського здоров’я протягом місяця у письмовому та електронному вигляді за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, буд.7.

Контактна особа:

Губар Ольга Володимирівна, тел. 253-07-13, e-mail: [email protected]

 


 

ПРОЕКТ

 

Про схвалення Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації

 

1. Схвалити Стратегію біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року, що додається.

 

2. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року, що додається.

 

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подавати щороку до 1 березня Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 1 квітня Кабінетові Міністрів України звіту про хід виконання схваленої цим розпорядженням Стратегії.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» розроблено Міністерством охорони здоров'я України відповідно до пункту 3 розділу IІ Плану пріоритетних дій Уряду, затвердженого розпорядженням від 27.05.2016 № 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1002-р «Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я». Необхідність прийняття проекту розпорядження обумовлюється значним зниження рівня біологічної безпеки та біологічного захисту в Україні, у зв’язку зі змінами, що відбулись в національному законодавстві та створенням передумов для незаконного обігу небезпечних продуктів біотехнології та небезпечних біологічних агентів, які можуть бути використані для виготовлення біологічної зброї, а також динамічним зростанням транскордонного переміщення людей, товарів та транспортних засобів, появою нових небезпечних біологічних агентів, нестабільною епідемічною та епізоотичною ситуацією у світі, можливістю завезення на територію країни та поширення збудників небезпечних інфекційних хвороб, потенційною загрозою біотероризму тощо.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» є посилення спроможності держави ефективно впроваджувати пріоритетні заходи для забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року.

Основними напрямами реалізації Стратегії є: удосконалення національного законодавства з біологічної безпеки з урахуванням європейських та світових стандартів шляхом удосконалення законодавчої бази у сфері біологічної безпеки та біологічного захисту та впровадження національного законодавства з біобезпеки та біозахисту; удосконалення процесу організації та контролю у сфері біологічної безпеки та біологічного захисту; посилення кадрового потенціалу та підвищення професійного рівня фахівців з біологічної безпеки та біологічного захисту, проведення інформаційно-освітніх заходів: підвищення рівня інформування населення; удосконалення організаційного потенціалу; створення нових та удосконалення існуючих систем біобезпеки та біологічного захисту, забезпечення державної підтримки комплексу інженерно-технічних заходів для гарантованого нерозповсюдження небезпечних біологічних агентів

 

3. Правові аспекти

Правове регулювання у зазначеній сфері забезпечується Конституцією України, законами України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб»,

«Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», «Про ветеринарну медицину» та іншими нормативно-правовими актами.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансове забезпечення реалізації здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходів та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України ««Про схвалення Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» потребує погодження з Мінагрополітики, Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Міносвіти, ДСНС, МЗС, Міністерством інфраструктури, Держпродспоживслужбою, Міністерством юстиції України, СБУ, МВС, НАН, НАМН, НААН України.

 

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акту не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

7. Запобігання корупції

У проекті розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект акту оприлюднено на офіційному веб-сайті МОЗ України (www.moz.gov.ua) з метою ознайомлення та отримання пропозицій.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» не потребує погодження зі Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» не є регуляторним актом.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» не впливає на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» сприятиме посиленню спроможності держави ефективно впроваджувати пріоритетні заходи для забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту на період до 2020 року.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН