Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Державної стратегії щодо реалізації державної політики зі стримування розвитку стійкості до протимікробних препаратів 2018 – 2022 роки»

5 березня 2018
2079

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Державної стратегії щодо реалізації державної політики зі стримування розвитку стійкості до протимікробних препаратів 2018 – 2022 роки».  

 

Проект розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання пункту 2.6 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року №560-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я» та резолюції круглого столу проведеного у жовтні 2016 року Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

 

Проект розпорядження спрямований на врегулювання проблеми розвитку стійкості до протимікробних препаратів та визначає основні завдання та напрямки її вирішення, шляхом покращення раціонального застосування антибіотиків, удосконалення механізмів профілактики інфекцій та інфекційного контролю, удосконалення епіднагляду за антибіотикорезистентністю, підвищення обізнаності та рівня знань.

 

Зауваження та пропозиції приймаються Управлінням громадського здоров'я МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

 

Контактні особи:

Ганжа Ірина Миколаївна, тел. 253-74-53, e-mail: [email protected]

 


 

ПРОЕКТ

 

Про схвалення Стратегії зі стримування розвитку стійкості до протимікробних препаратів на 2018 – 2020 роки

 

1. Схвалити Стратегію зі стримування розвитку стійкості до протимікробних препаратів на 2018 – 2020 роки, що додається.

 

2. Затвердити план заходів реалізації Стратегії зі стримування розвитку стійкості до протимікробних препаратів на 2018 – 2020 роки, що додається.

 

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 25 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України. 

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення
Cтратегії зі стримування розвитку стійкості до протимікробних препаратів на 2018 – 2022 роки»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Cтратегії зі стримування розвитку стійкості до протимікробних препаратів на 2018 – 2022 роки» (далі – проект розпорядження) розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання пункту 2.6 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року №560-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я» та резолюції круглого столу проведеного у жовтні 2016 року Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

Проект розпорядження актуалізує проблему розвитку стійкості до протимікробних препаратів та визначає основні завдання та шляхи вирішення зазначеної проблеми, зокрема щодо покращення раціонального застосування антибіотиків, удосконалення механізмів профілактики інфекцій та інфекційного контролю, удосконалення епіднагляду за антибіотикорезистентністю та підвищення обізнаності й рівня знань.

Без ефективних заходів щодо стримування існуючих тенденцій росту стійкості до протимікробних засобів, світ може повернутися в доантибіотикову еру, коли прості рани та «звичайні» інфекції завдаватимуть великої шкоди та призводитимуть до летальних наслідків.

У зв'язку з чим виникає необхідність в узгодженому та комплексному підході на глобальному, національному та регіональному рівнях в рамках концепції «Єдине здоров'я» та поза нею, що передбачає участь різних суб'єктів господарської діяльності та секторів, таких як медицина і ветеринарія, сільське господарство, охорона довкілля та споживачі серед населення.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту розпорядження є покращення ефективності профілактики та лікування інфекційних і паразитарних хвороб людини, зниження тяжкості та тривалості перебігу цих хвороб, зниження смертності серед населення, пов’язаної з поширенням мікроорганізмів, стійких до протимікробних препаратів.

 

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Концепція розвитку системи громадського здоров’я, схвалена розпорядженням від 30 листопада 2016 р. №1002-р., План заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року №560-р.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Виконання плану заходів здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством. Фінансово-економічне обґрунтування буде надаватись до кожного із заходів передбачених у плані заходів перед їх безпосереднім схваленням.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством освіти і науки України,  Міністерство аграрної політики та продовольства України, Національною академією медичних наук та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект розпорядження оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я (www.moz.gov.ua).

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект цього розпорядження не потребує погодження із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект розпорядження не є регуляторним актом.

 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

 Реалізація проекту розпорядження дозволить:

- забезпечити раціональне використання протимікробних препаратів у сфері охорони здоров’я, ветеринарної медицини та харчової промисловості відповідно до кращих світових та європейських практик;

- впровадити дієву систему епідеміологічного нагляду за антибіотикорезистентністю та забезпечити її інтеграцію до загальноєвропейської мережі;

- мінімізувати ризики формування та поширення внутрішньолікарняних штамів мікроорганізмів, які мають стійкість до протимікробних препаратів;

- привести у відповідність до вимог ЄС лабораторну діагностику інфекційних хвороб та визначення чутливості мікроорганізмів до протимікробних препаратів;

- запровадити проведення наукових досліджень з проблем антибіотикорезистентності та новітніх методів діагностики у координації з провідними європейськими та світовими центрами.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН