Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік»

2 квітня 2018
3316

Повідомлення про оприлюднення

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік»

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік»

 

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік» (далі – проект постанови).

Проект постанови розроблено на виконання частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»Проект постанови, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту постанови просимо надсилати до Міністерства охорони здоров'я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Управління координації центрів реформ (e-mail: [email protected], [email protected]).

 Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна (044) 253-33-31.

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік

 

Відповідно до пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік, що додається.

 

Установити, що у 2018 році договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з державними закладами охорони здоров’я і комунальним закладам охорони здоров'я укладаються:

1) не пізніше 1 червня 2018 року на строк з 1 липня по 31 грудня 2018 року, або

2) не пізніше 1 вересня на строк з 1 жовтня по 31 грудня 2018 року.

 

Установити, що у 2018 – 2019 роках НСЗУ укладає договори про медичне обслуговування населення з комунальними закладами охорони здоров'я при умові одночасного укладення таких договорів з усіма комунальними закладами охорони здоров'я, які забезпечують надання первинної медичної допомоги, що фінансується за рахунок коштів медичної субвенції з відповідного місцевого бюджету.

 

Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування і діє до 31 грудня 2018 року включно.

 

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Існуюча на сьогодні система фінансування первинної ланки системи охорони здоров’я не є ефективною. Фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється за жорстким постатейним кошторисом на основі застарілих інфраструктурних нормативів, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тощо). Це позбавляє керівників закладів охорони здоров’я управлінської гнучкості та не сприяє мотивації до покращення результату.

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII (далі – Закон № 2168-VIII) запроваджує фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів, наданих пацієнтам, в рамках програми медичних гарантій Національною службою здоров'я України (далі – НСЗУ).

Новий принцип фінансування має запроваджуватись поступово для різних видів медичної допомоги.

Так, частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2168-VIII передбачено, що з 1 січня 2018 року запроваджується реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 30 Закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 липня 2018 року видатки на надання первинної медичної допомоги здійснюються з державного бюджету за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Цією ж статтею Закону Кабінету Міністрів України надано право здійснювати перерозподіл видатків, передбачених за бюджетною програмою «Надання первинної медичної допомоги населенню» (код 2308020), для спрямування з 1 липня 2018 року медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у частині видатків на надання первинної медичної допомоги бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, комунальні заклади охорони здоров’я яких не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги.

З метою виконання приписів Закону № 2168-VIII та затвердження порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік був розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік» (далі – проект постанови).

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Головною метою проекту постанови є врегулювання порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік.

Проект постанови затверджує тарифи за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою (ПМД), коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта, а також спеціальний коефіцієнт для медичного обслуговування в гірській місцевості.

Тариф за надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД, встановлюється у вигляді капітаційної ставки за обслуговування одного пацієнта, який подав надавачу медичних послуг, декларацію про вибір лікаря, який надає ПМД ("зелений список"), у розмірі 370 гривень на рік.

Додатково для державних та комунальних закладів охорони здоров'я встановлюється оплата за одного пацієнта, який проживає на території обслуговування відповідного закладу ("червоний список") відповідно до даних статистики у розмірі 240 гривень на рік. При цьому кількість таких пацієнтів буде щомісячно зменшувати пропорційно кількості пацієнтів, які подали декларації про вибір лікаря, який надає ПМД, всім надавачам медичних послуг.

Оскільки потреби в послугах охорони здоров’я суттєво відрізняються у різних вікових групах, капітаційна ставка коригуватиметься на віковий коефіцієнт, визначений для п’яти вікових груп пацієнтів із зеленого списку:

 

Вікова група пацієнтів

Значення вікового коефіцієнта

від 0 до 5 років

4

від 6 до 17 років

2,2

від 18 до 39 років

1

від 40 до 64 років

1,2

понад 65 років

2

 

У разі, якщо медичне обслуговування пацієнта із зеленого списку здійснюється в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», до тарифу додатково до коефіцієнтів, зазначених в пункті 7 цього Порядку, застосовується коригувальний коефіцієнт 1,25 (далі – гірський коефіцієнт). Місце обслуговування пацієнта визначається відповідно до декларації про вибір лікаря, який надає ПМД.

Коригувальні коефіцієнти не застосовуються до тарифів за надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД, пацієнтам з червоного списку.

Базою для визначення компонента оплати праці медичних працівників, що використана для розрахунку тарифу, є 18 347,50 гривень на місяць.

У зв'язку з особливостями бюджетного процесу і необхідності перерозподілення коштів між програмою оплати послуг ПМД та медичною субвенцією на ПМД пропонується, що у 2018 році договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з державними закладами охорони здоров’я і комунальним закладам охорони здоров'я будуть укладатись:

1) не пізніше 1 червня 2018 року на строк з 1 липня по 31 грудня 2018 року, або

2) не пізніше 1 вересня на строк з 1 жовтня по 31 грудня 2018 року.

 

При цьому договори про медичне обслуговування населення з комунальними закладами охорони здоров'я будуть укладатись тільки у випадку одночасного укладення такого договору з усіма комунальними закладами охорони здоров'я, що забезпечують надання первинної медичної допомоги, які фінансуються з відповідного місцевого бюджету, адже після переходу на контрактну форму оплати відповідний місцевий бюджет більше не буде отримувати медичну субвенцію на ПМД.

 

3. Правові аспекти

Проект постанови буз розроблений на виконання частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2168-VIII, Бюджетного кодексу України.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

На сьогодні кошти на фінансування надання первинної медичної допомоги вже передбачені в державному бюджеті України за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2308020 у розмірі 8 054 517,6 тис грн.

Згідно з розрахунками обсяг фінансування, необхідний для забезпечення виконання у 2018 році бюджетної програми 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню», з урахуваннями запланованої динаміки підписання договорів про медичне обслуговування населення та подання декларацій про вибір лікаря, який надає ПМД, складає 1 834 587 793 грн.

Відповідно, пропонується залишити 2 000 000 000 грн. в програмі 2308020, а решту 6 054 517 600 грн. перерозподілити на користь медичної субвенції за рішення Кабінету Міністрів України.

Фінансово-економічне обґрунтування додається.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України та іншими центральними органами виконавчої влади.

 

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

61. Запобігання дискримінації

Проект постанови не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект постанови підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

У разі необхідності Міністерство охорони здоров’я надаватиме зацікавленим сторонам відповідні консультації.

 

81.Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується питань розвитку науки і технологій.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом, аналіз регуляторного впливу додається.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація проекту постанови сприятиме:

посиленню спроможності держави забезпечувати фінансовий захист для громадян, що звернулись за наданням ПМД;

більш ефективному та справедливому розподілу публічних ресурсів у системі охорони здоров’я;

скороченню прямих платежів громадян на оплату медичних послуг та лікарських засобів, зменшенню рівня неформальних платежів;

підвищенню рівня якості надання медичних послуг, та їх доступності;

підвищення мотивації медичних працівників.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН