Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я»

16 листопада 2017
429

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження
Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я»

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» (далі – проект ).

Проект розроблено з метою створення основних організаційних засад функціонування системи безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, оновлення нормативно-правової бази, враховуючи зміни законодавства України про освіту.

Основною метою підготовки проекту акта є реалізація положень Закону України «Про освіту», застосування системи професійної самоосвіти фахівців у сфері охорони здоров’я, як обов’язкової складовою системи безперервного професійного розвитку; облік усіх періодів підвищення кваліфікації, у тому числі усіх видів професійної самоосвіти для атестації фахівців з метою оцінки їх професійного рівня та складності виконуваних робіт, відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам кожні п’ять років, зокрема для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії, кваліфікації працівника чи продовження дії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Проект та пояснювальна записка до проекту оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров'я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601, Відділ освіти і науки, E-mail: [email protected][email protected], з темою листа «Постанова_БПР_пропозиції».

 

В.о. начальника відділу освіти

Н. Олексіна


 

ПРОЕКТ 

 

Про затвердження Положення про систему безперервного
професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

  

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, що додається
  2. Міністерству охорони здоров’я України, іншим центральним органам виконавчої влади привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність до цієї постанови. 
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою створення основних організаційних засад функціонування системи безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.

Питання безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я регламентовані пунктом «д» частини першої статті 78 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частиною першою статті 3 Закону України «Про професійний розвиток працівників», частиною першою статті 6, частинами другою, третьою та десятою статті 18 Закону України «Про освіту».

У Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 року визначено поняття безперервний професійний розвиток. Безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я – це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі, що дозволяє фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я та триває впродовж усього періоду професійної діяльності.

Від якості виконання професійних функцій фахівцями у галузі охорони здоров’я безпосередньо залежать якість життя та стан здоров’я населення, що визнаються в Україні і світі найвищими соціальними цінностями. Саме тому у багатьох країнах світу професії у сфері охорони здоров’я мають статус регульованих, а проходження усіх етапів професійного навчання є обов’язковим та контролюється державою.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою підготовки проекту акта є реалізація положень нового Закону України «Про освіту», застосування системи професійної самоосвіти фахівців у сфері охорони здоров’я, як обов’язкової складовою системи безперервного професійного розвитку; облік усіх періодів підвищення кваліфікації, у тому числі усіх видів професійної самоосвіти для атестації фахівців з метою оцінки їх професійного рівня та складності виконуваних робіт, відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам кожні п’ять років, зокрема для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії, кваліфікації працівника чи продовження дії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Окрім періодів професійного навчання щорічній бальній оцінці підлягатимуть кредитні одиниці, які є елементом оцінювання участі фахівців в іноземних міжнародних заходах системи безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Закон України «Про вищу освіту»; «Про освіту», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закон України «Про професійний розвиток працівників».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цієї постанови не потребує додаткових витрат з місцевого та державного бюджету та не призведе до змін доходів і видатків місцевого та державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та проведення юридичної експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

10.1 Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови забезпечить належний контроль якості атестації фахівців галузі знань «Охорона здоров’я», сприятиме поліпшення якості надання медичної допомоги населенню України.

  

В.о. Міністра
охорони здоров’я України 
Уляна СУПРУН