Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям»

12 червня 2018
7296

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям»

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям» (далі – проект постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я України відповідно до пункту 13 Плану заходів з реалізації I етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки (далі – План заходів), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 526-р.

 

Метою прийняття проекту постанови є створення правових засад щодо започаткування надання послуг з медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям відповідно до потреб громади. Створення таких центрів призведе до зменшення влаштування дітей до закладів  інституційного догляду, збільшить ефективність впровадження інклюзивної освіти шляхом зниження рівня інвалідизації, вчасного надання реабілітаційних послуг тощо.

 

Проектом постанови передбачено надання послуг дітям при обов’язковій присутності батьків або осіб, які їх замінюють, а також можливість надання 24-денного періоду на рік для їх відпочинку. Зазначена норма унеможливить діяльність центрів як закладів інституційного догляду.

 

Зауваження та пропозиції приймаються Медичним департаментом МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому (вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601) або електронному вигляді на адресу: [email protected]. Контактна особа: Волосовець Ірина Петрівна.

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям (далі – центр), що додається.

 

2. Рекомендувати:

місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування:

вжити заходів щодо утворення центрів з урахуванням потреб територіальної громади, переважно на базі будинків дитини відповідно до регіональних планів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, і забезпечити організацію їх діяльності.

 

3. Міністерству охорони здоров’я розробити та затвердити у тримісячний строк нормативно-правові акти, пов’язані з забезпеченням функціонування центрів.

 

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям» (далі – проект постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я України відповідно до пункту 13 Плану заходів з реалізації I етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки (далі – План заходів), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 526-р.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» у межах програми медичних гарантій держава гарантує повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням, у тому числі паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації.

Паліативна допомоги дітям – одне з пріоритетних завдань держави в рамках забезпечення прав дитини. За даними ЮНІСЕФ, кількість дітей, що потребують паліативної допомоги, становить від 30 тис. до 70 тис. дітей, що свідчить про необхідність вдосконалення правової бази та статистичної звітності, створення та розвитку системи надання послуг паліативної допомоги дітям. Потреба у наданні паліативної допомоги пов’язана у першу чергу з хворобами системи кровообігу, вродженими вадами, новоутвореннями, дитячим церебральним паралічем, рідкісними хворобами.

На сьогодні також складною є ситуація з наданням послуг з медичної реабілітації дітям. Відповідно до офіційної медичної статистики станом на кінець 2017 року на обліку перебувало 159 044 дітей з інвалідністю (208,8 на 10 тис. дитячого населення), переважними причинами яких є вроджені аномалії, розлади психіки і поведінки, захворювання центральної нервової системи. Кількість дитячих реабілітаційних центрів є недостатньою для потреб населення. Віддаленість у часі між направленням дитини до реабілітаційного центру державного рівня та отриманням послуг з реабілітації становить приблизно один рік, що призводить до погіршення стану дитини та ускладнює подальшу реабілітацію.

Проектом постанови передбачається створити умови для надання якісних послуг з медичної реабілітації відповідно до потреб громади.

Планом заходів передбачено затвердження положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям відповідним наказом. Проте Положенням про МОЗ України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, передбачено, що наказом МОЗ України затверджуються положення підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління. Проектом постанови Кабінету Міністрів України, яким затверджується Положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, передбачені рекомендації органам місцевої влади щодо утворення центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям з урахуванням потреб відповідної території відповідно до регіональних планів реформування системи інституційного догляду. Також дія проекту постанови поширюється на заклади всіх форм власності та передбачає надання не тільки медичних, а й соціальних послуг. У зв’язку з викладеним проект Положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям пропонується затвердити постановою Кабінету Міністрів України.

 

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є створення правових засад щодо започаткування надання послуг з медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям відповідно до потреб громади. Створення таких центрів призведе до зменшення влаштування дітей до закладів  інституційного догляду, збільшить ефективність впровадження інклюзивної освіти шляхом зниження рівня інвалідизації, вчасного надання реабілітаційних послуг.

Проектом постанови передбачено надання послуг дітям при обов’язковій присутності батьків або осіб, які їх замінюють, а також можливість надання 24-денного періоду на рік для їх відпочинку. Зазначена норма унеможливить діяльність центрів як закладів інституційного догляду.

 

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є: Конституція України; Конвенція про права дитини, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27.02.91 № 789-XII, Закон України «Про охорону дитинства»; Основи законодавства України про охорону здоров’я; Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу, затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 526-р.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів у зв’язку із можливим перенаправленням коштів на фінансування будинків дитини при їх трансформації у центри медичної реабілітації та паліативної допомоги. Також фінансування послуг з медичної реабілітації та паліативної допомоги здійснюється відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством юстиції України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Уповноваженим Президента України з прав дитини, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, Національною асамблеєю осіб з інвалідністю України.

 

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень і не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

8. Громадське обговорення

Громадське обговорення проекту постанови здійснюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект нормативно-правового акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови запроваджує вимоги до створення центрів державної, комунальної та приватної форми власності, що надають послуги з медичної реабілітації і паліативної допомоги. У зв’язку з тим, що регулювання діяльності закладів здійснюється аналогічно з діяльністю інших закладів охорони здоров’я, додаткового регуляторного впливу проект постанови не передбачає, а лише створює умови для надання послуг.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови забезпечить правові умови для створення центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги різної форми власності для надання вчасної та якісної медичної допомоги, що в подальшому попередить інституціалізацію дітей, що передбачено Національною стратегією реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки, та разом з іншими заходами сприятиме припиненню практики влаштування дітей віком до трьох років до закладів інституційного догляду та виховання дітей з 2020 року.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН