Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги»

2 січня 2018
7360

Повідомлення про оприлюднення
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги»»
Пояснювальна записка
Порівняльна таблиця

 


 

Повідомлення про оприлюднення
проекту постанови
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги»

Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги» розроблено на виконання пункту 27 розділу ІІІ «Розвиток людського капіталу» Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р.

Зазначений проект постанови передбачає, що для удосконалення роботи системи екстреної медичної допомоги до складу бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі – бригади) будуть входити парамедики, молодші бакалаври з медичною освітою, які будуть підготовлені в акредитованих навчальних закладах за галуззю знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медсестринство», спеціалізацією «Лікувальна справа».

Парамедиків навчатимуть за програмою підготовки, яка передбачає  підготовку фахівця для роботи з невідкладними станами в системі екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі, що відрізняється від програми навчання фельдшера з медицини невідкладних станів.

Також проект постанови передбачає навчання екстрених медичних техніків (далі – ЕМТ) та залучення їх до надання екстреної медичної допомоги, що додатково посилить систему екстреної медичної допомоги України близько 12 тисячами фахівців, які зараз виконують тільки функції водіїв спеціалізованого санітарного транспорту.

Функціонування бригад екстреної медичної допомоги, до складу яких входять парамедики та екстрені медичні техніки, надасть можливість підвищити ефективність використання бюджетних коштів на охорону здоров’я, поліпшити своєчасність та якість надання екстреної медичної допомоги в областях, зменшити рівень смертності від нещасних випадків, травм та гострих захворювань, наблизити сферу охорони здоров’я до міжнародних стандартів надання екстреної медичної допомоги населенню, зменшити видатки на соціальний захист і реабілітацію інвалідів, зменшити видатки Фонду соціального страхування України.

Проект постанови КМУ та повідомлення про оприлюднення  зазначеного проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України: http://moz.gov.ua/gromadske-obgovorennja

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України або в електронному вигляді на адресу: [email protected]

Контактна особа – Полупан Олена Олександрівна (тел. 044-253-24-72).

 


ПРОЕКТ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги»

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Унести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 92, ст. 3737; 2017 р., № 27, ст. 778), зміни, що додаються.

2. Установити, що до 01 січня 2023 року особам, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги у лікарських і фельдшерських бригадах екстреної (швидкої) медичної допомоги, дозволено працювати у складі бригад парамедиків.

3. Установити, що працівники лікарських і фельдшерських бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги, для продовження роботи у складі бригади парамедиків зобов’язані упродовж п’яти років з дня прийняття цієї постанови пройти відповідне навчання за програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я, та отримати відповідні підтверджувальні документи, які надають право працювати на посаді парамедика.

4. Установити, що до 01 січня 2023 року особам, які на момент прийняття цієї постанови займають посади водіїв у лікарських і фельдшерських бригадах екстреної (швидкої) медичної допомоги, дозволено працювати у складі бригад парамедиків.

5. Установити, що працівники лікарських і фельдшерських бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, які на момент прийняття цієї постанови займають посади водіїв, для продовження роботи у складі бригади парамедиків зобов’язані упродовж п’яти років з дня прийняття цієї постанови пройти відповідне навчання за програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я, та отримати відповідні підтверджувальні документи, які надають право працювати на посаді екстреного медичного техніка.

6. Пункти 5, 6, 7 і 10 Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги», втрачають чинність 01 січня 2023 року.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги» (далі – проект постанови) розроблено на виконання пункту 27 розділу ІІІ «Розвиток людського капіталу» Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р.

З метою удосконалення роботи системи екстреної медичної допомоги до складу бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі – бригади) повинні входити парамедики, молодші бакалаври з медичною освітою, які будуть підготовлені в акредитованих навчальних закладах за галуззю знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медсестринство», спеціалізацією «Лікувальна справа».

Парамедиків навчатимуть за програмою підготовки, яка передбачає  підготовку фахівця для роботи з невідкладними станами в системі екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі, що відрізняється від програми навчання фельдшера з медицини невідкладних станів.

Навчання екстрених медичних техніків (далі – ЕМТ) та залучення їх до надання екстреної медичної допомоги додатково посилить систему екстреної медичної допомоги України близько 12 тисячами фахівців, які зараз виконують тільки функції водіїв спеціалізованого санітарного транспорту.

Під час формування лікарень інтенсивного лікування та відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, функціонування бригад екстреної медичної допомоги (далі – бригад), до складу яких входять парамедики та ЕМТ, надасть можливість підвищити ефективність використання бюджетних коштів на охорону здоров’я, поліпшити своєчасність та якість надання екстреної медичної допомоги в областях, зменшити рівень смертності від нещасних випадків, травм та гострих захворювань, наблизити сферу охорони здоров’я до міжнародних стандартів надання екстреної медичної допомоги населенню, зменшити видатки на соціальний захист і реабілітацію інвалідів, зменшити видатки Фонду соціального страхування України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Функціонування бригад, до складу яких входять парамедики та ЕМТ, надасть можливість підвищити ефективність використання бюджетних коштів на охорону здоров’я, поліпшити своєчасність та якість надання екстреної медичної допомоги в областях, зменшити рівень смертності від нещасних випадків, травм та гострих захворювань, наблизити сферу охорони здоров’я до міжнародних стандартів надання екстреної медичної допомоги населенню, зменшити видатки на соціальний захист і реабілітацію інвалідів, зменшити видатки Фонду соціального страхування України.

3. Правові аспекти

У відповідній сфері суспільних відносин діють:

Конституція України;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про екстрену медичну допомогу».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством освіти та науки України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України і з Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого і регіонального розвитку.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови не виявлено положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує громадського обговорення.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови впливає на ринок праці, у зв’язку з чим проектом постанови визначено, що до 01 січня 2023 року усі лікарі з медицини невідкладних станів, фельдшери з медицини невідкладних станів та медичні сестри станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги системи екстреної медичної допомоги матимуть змогу пройти перепідготовку та продовжити трудову діяльність.

11. Прогноз результатів

Реалізація норм постанови дасть можливість підвищити ефективність використання бюджетних коштів на охорону здоров’я, поліпшити своєчасність та якість надання екстреної медичної допомоги в областях, зменшити рівень смертності від нещасних випадків, травм та гострих захворювань, наблизити сферу охорони здоров’я до міжнародних стандартів надання екстреної медичної допомоги населенню, зменшити видатки на соціальний захист і реабілітацію інвалідів, зменшити видатки Фонду соціального страхування України.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України

Уляна СУПРУН

 


 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2012 року № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги»

 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

5. За своїм складом бригади поділяються на лікарські та фельдшерські.

5. За своїм складом бригади поділяються на лікарські, фельдшерські та бригади парамедиків.

 

8. До складу бригади парамедиків входять два парамедики та екстрений медичний технік. Керівником бригади парамедиків є той парамедик, кваліфікаційна категорія якого є вищою.

У разі потреби за рішенням керівника центру у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, для підсилення роботи парамедиків залучаються лікарі з медицини невідкладних станів.

13. Перелік, кількість лікарських засобів та виробів медичного призначення, якими забезпечується бригада, повинні відповідати табелям оснащення, затвердженим МОЗ.

14. Перелік, кількість лікарських засобів та медичних виробів, якими забезпечується бригада, повинні відповідати табелям оснащення, затвердженим МОЗ.

15. Основними завданнями бригади є:

1) надання екстреної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим на догоспітальному етапі та під час їх госпіталізації до профільних закладів охорони здоров’я;

2) перевезення пацієнтів, які потребують обов’язкового медичного супроводу, до стаціонарних закладів охорони здоров’я за розпорядженням диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру;

3) участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

16. Основними завданнями бригади є:

1) надання екстреної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим на догоспітальному етапі та під час їх госпіталізації до профільних закладів охорони здоров’я;

2) транспортування пацієнтів, які потребують обов’язкового медичного супроводу, до стаціонарних закладів охорони здоров’я за розпорядженням диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру;

3) участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

16. Відповідно до покладених на неї завдань бригада забезпечує:…

8) звітування про використання лікарських, наркотичних та психотропних засобів, виробів медичного призначення, поповнення їх кількості та обмін;…

11) взаємодію з диспетчером центру, іншими бригадами, працівниками закладів охорони здоров’я, поліцейськими, особовим складом пожежних підрозділів та аварійно-рятувальних служб;

 

17. Відповідно до покладених на неї завдань бригада забезпечує:….

8) звітування про використання лікарських, наркотичних та психотропних засобів, медичних виробів, поповнення їх кількості та обмін;…

11) взаємодію з диспетчером центру, підрозділами екстреної допомоги населенню, а саме: підрозділами аварійно-рятувальних та аварійних служб, правоохоронних органів, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інших закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги тощо, які працюють у цілодобовому режимі, оснащені необхідними технічними засобами та надають екстрену допомогу населенню;

17.  Бригада має право:…

2) госпіталізувати пацієнта у разі раптового виникнення загрози його життю та здоров’ю до найближчого до місця події закладу охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форми власності, визначеного диспетчером оперативно-диспетчерської служби центру, в якому йому може бути надана кваліфікована чи спеціалізована екстрена медична допомога;…

4) вносити керівництву станції пропозиції щодо підвищення рівня організації роботи та ефективності надання екстреної медичної допомоги.

18. Бригада має право:…

2) госпіталізувати пацієнта у разі раптового виникнення загрози його життю та здоров’ю до найближчого до місця події закладу охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форми власності, визначеного диспетчером оперативно-диспетчерської служби центру, в якому йому може бути надана екстрена медична допомога;…

4) вносити керівництву центру пропозиції щодо підвищення рівня організації роботи та ефективності надання екстреної медичної допомоги.

 

Начальник Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Тетяна Тімошенко