Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування ...»

1 грудня 2017
1472

Повідомлення про оприлюднення
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків в Україні»
Пояснювальна записка


 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження плану заходів з впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків в Україні»

 

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків в Україні» (далі – проект Розпорядження).

Проект Розпорядження розроблено з метою методологічного забезпечення функціонування сучасної системи інклюзивної освіти, абілітації та реабілітації, зокрема визначення ступеня обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків з використанням Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків та оцінки стану здоров'я та функціонування дорослої особи в практичній діяльності спеціалістами у галузях охорони здоров'я, соціального захисту та освіти, зокрема ступеня обмеження життєдіяльності та розробки індивідуальних програми реабілітації з використанням Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я.

Міжнародна класифікація функціонування забезпечує рамки та систему класифікації для отримання надійних та порівнюваних даних про здоров'я окремої людини та населення в цілому, які необхідні для досягнення основних цілей у галузі охорони здоров'я, включаючи визначення загального здоров'я населення, вимірювання потреб в охороні здоров'я та ефективності системи охорони здоров'я, зокрема системи реабілітації.

Проект акту оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту Розпорядження просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресами:

Медичний департамент МОЗ України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.Контактна особа: Інгінова Кароліна Олександрівна, тел. (044) 200-06-77, e-mail: [email protected];

Медичний департамент МОЗ України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: Бобрик Іванна Іванівна, тел. (044) 253-69-36, e-mail: [email protected].


ПРОЕКТ

 

Про затвердження плану заходів з впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків в Україні

 

1. Затвердити план заходів з впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків в Україні (далі – План заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання Плану заходів.

3. Фінансування заходів щодо реалізації Плану заходів здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються на відповідний рік, благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження плану заходів з впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків в Україні»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На виконання Указу Президента України від 25.08.2015 № 501 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», розділу 4 в частині реалізації стратегічного напряму «Забезпечення права на охорону здоров'я» та пункту 63 Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393-р, розроблено цей проект Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків в Україні» (далі – проект Розпорядження).

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою проекту Розпорядження є створення передумов для методологічного забезпечення функціонування сучасної системи раннього втручання, інклюзивної освіти, абілітації та реабілітації, зокрема визначення ступеня обмежень життєдіяльності та здоров’я осіб віком до вісімнадцяти років з використанням Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (далі – МКФ-ДП) та оцінки стану здоров'я та функціонування дорослої особи в практичній діяльності спеціалістами у галузях охорони здоров'я, соціального захисту та освіти, зокрема ступеня обмеження життєдіяльності та розробки індивідуальних програми реабілітації з використанням Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (далі – МКФ).

МКФ та МКФ-ДП забезпечують рамки та систему класифікації для отримання надійних та порівнюваних даних про здоров'я окремої людини та населення в цілому, які необхідні для досягнення основних цілей у галузі охорони здоров'я, включаючи визначення загального здоров'я населення, вимірювання потреб в охороні здоров'я та ефективності системи охорони здоров'я, зокрема системи реабілітації.

МОЗ, МОН, Мінсоцполітики разом з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади, забезпечують впровадження
МКФ-ДП та МКФ в діяльність закладів охорони здоров'я, реабілітації, освіти та соціального захисту з внесенням відповідних змін до нормативно-правових актів.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

- Конвенція про права людей з інвалідністю; Організації Об'єднаних Націй

- Всесвітній звіт з інвалідності;

- Глобальна стратегія для розвитку кадрових ресурсів охорони здоров’я: трудові ресурси 2030 року;

- Глобальний план Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо обмежень життєдіяльності «Ліпше життя для людей з обмеженнями життєдіяльності» на 2014-2021 рр.;

- Кримінальний кодекс України;

- Закон України «Про психіатричну допомогу»;

- Закон Україні «Про внесення змін до Основ законодавства Україні про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних захворювань) від 15.04.2014 № 1213-VII;

- Закон Україні «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;

- Указ Президента України від 25.08.2015 № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»;

- Указ Президента України від 03.12.2015 № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;

- Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393 «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Розпорядження не потребує додаткових фінансових витрат. Проведення навчальних семінарів-тренінгів буде здійснено за фінансової підтримки Офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Створення бази даних для зберігання зібраної із застосуванням МКФ та
МКФ-ДП інформації, електронних форм наданих послуг, розробка електронних модулів аналітики зібраних даних буде здійснена в рамках створення електронної системи охорони здоров’я.

5. Позиція зацікавлених органів

Проект Розпорядження потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством юстиції України, Уповноваженим Президента України з прав дитини.

6. Регіональний аспект

Проект Розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Розпорядження відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті Розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект Розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Розпорядження не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Розпорядження не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Розпорядження не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Розпорядження дозволить забезпечити впровадження методологічного підґрунтя для розбудови ефективної системи інклюзивної освіти та сучасної системи реабілітації в Україні.

 

В.о. Міністра Уляна СУПРУН