Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»

23 березня 2018
3567

Повідомлення про оприлюднення

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»

 

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (далі – проект постанови).

Проект постанови розроблено на виконання статті 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII.

Проект постанови, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту постанови просимо надсилати до Міністерства охорони здоров'я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Управління координації центрів реформ (e-mail: [email protected], [email protected]).

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна (044) 253-33-31.


ПРОЕКТ

 

Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

 

Відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

2) Типову форму договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

 

2. Міністерству охорони здоров'я до початку реалізації пілотів на інші види медичної допомоги, але не пізніше 1 січня 2019 року, розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України проект змін до Постанови щодо порядку укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для інших видів медичної допомоги та відповідних додатків до договору.

 

Встановити, що до початку запровадження технічної можливості укладення договорів про медичне обслуговування населення через електронну систему охорони здоров’я такі договори укладаються в електронній формі з отриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг з подальшою реєстрацією такого договору в електронній системі охорони здоров’я.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII (далі – Закон № 2168-VIII), типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, порядок його укладення, зміни та припинення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 4 Прикінцевих положень Закону № 2002-VIII Кабінету Міністрів України доручено протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону, та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням у дію відповідних положень цього Закону.

Згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII закупівля послуг за договорами про медичне обслуговування населення, що надаються відповідно до закону, звільнена від дії Закону «Про публічні закупівлі».

Затвердження порядку укладення договорів про медичне обслуговування населення дозволить реалізувати один з найважливіших кроків у реформуванні охорони здоров’я в Україні. Затвердження порядку укладення та типової форми договору встановить для закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики, основи для прозорої та справедливої співпраці з Національною службою здоров'я України (далі – НСЗУ) у сфері надання медичних послуг. Затвердження порядку та типової форми договору також дозволить більш ефективно контролювати надання медичних послуг надавачами та їх оплату, адаптувати програму медичних гарнатій під потреби населення.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

На виконання статті 8 Закону № 2168-VIII було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (далі – проект постанови).

Проектом постанови встановлюється порядок укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, що буде укладатись між надавачами медичних послуг та НСЗУ через електронну систему охорони здоров’я (Система), а також затверджує типову форму такого договору з додатками для первинної медичної допомоги. Проект постанови передбачає, що договори про медичне обслуговування, їх зміна та звітування за ними будуть відбуватись лише через Систему.

Відповідно до Порядку, запропонованого проектом постанови, для замовлення медичних послуг для населення, НСЗУ буде публікувати на офіційному сайті оголошення, в якому буде міститись перелік послуг, що будуть замовлені та основні вимоги до надавачів таких послуг. Після публікування оголошення надавач медичних послуг, що бажає укласти договір з НСЗУ, має подати заявку на укладення договору із додатками. У разі прийняття рішення про відповідність поданої заявки вимогам, що містяться у оголошенні, НСЗУ надсилає повідомлення про намір укласти договір із зазначенням обсягу замовлення медичних послуг відповідному надавачу медичних послуг. Після узгодження умов договору, він укладається в електронній формі в Системі. Після підписання договору (електронними підписами сторін) він публікується на сайті НСЗУ.

Порядок укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, запропонований проектом постанови, містить у собі положення про:

1) медичні послуги з програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – програма медичних гарантій), які мають надаватись за договором, та спеціальні умови їх надання (якщо застосовно);

2) строк подання заявок про укладення договору (якщо застосовно);

3) перелік документів, які мають бути додані до заяви.

Проектом постанови передбачається, що основний текст договору про медичне обслуговування населення буде типовим, в той час як особливості окремих договорів будуть визначатись в додатках до договорів.

Типова форма договору містить у собі основні положення договору, такі як предмет, права та обов’язки сторін, звітність надавача медичних послуг, порядок припинення та зміни умов договору, порядок розрахунків за договором, відповідальність сторін за порушення умов договору, порядок вирішення спорів тощо.

Відповідно до умов договору, надавач послуг зобов’язаний буде щомісячно подавати сформовані в електронній системі охорони здоров’я звіти НСЗУ про обсяг наданих за договором послуг і відповідно до інформації, що міститься у таких звітах та рахунку отримувати оплату за надані медичні послуги (приклад звіту, який формуватиметься в електронній системі охорони здоров’я, та рахунку додається до пояснювальної записки).

Серед додатків до договору про медичне обслуговування населення проектом постанови пропонуються такі:

1. Додаток «Спеціальні умови Договору щодо надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД», які визначають максимальне навантаження на лікарів первинної ланки за їхньою спеціалізацією, стандарти, яких має дотримуватись працівник надавача медичних послуг під час виконання договору, суму оплати медичних послуг, інші вимоги до надання медичних послуг на рівні первинної медичної допомоги.

2. Додаток «Місця надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД», в якому буде закріплений перелік місць надання медичних послуг надавачем, графік їх роботи та засоби зв’язку із місцями надання медичних послуг.

3. Додаток «Підрядники, залучені до надання медичних послуг за Договором» буде визначати перелік залучених надавачем медичних послуг суб’єктів господарювання (що здійснюють господарську діяльність з медичної практики і отримали відповідну ліцензію), місце надання послуг такими підрядниками та графік їх роботи.

 

3. Правові аспекти

Проект постанови розроблено на виконання статті 8 Закону № 2168-VIII.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови погоджений з Мін’юстом, Мінфіном, Державній казначейській службі України, потребує погодження з Мінекономрозвитку, Державною регуляторною службою, Держаудитслужбою.

 

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект постанови підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

У разі необхідності Міністерство охорони здоров’я надаватиме зацікавленим сторонам відповідні консультації.

 

81 . Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується питань розвитку науки і технологій.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

Проект постанови не стосується прав інвалідів і не потребує погодження всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності. Аналіз регуляторного впливу проекту постанови додається.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Затвердження порядку укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення та типової форми договору дозволить:

- запровадити механізм оплати за результат (тобто вже по факту надання медичних послуг у тому обсязі, в якому вони дійсно надані);

- забезпечити прозорість процедури замовлення медичних послуг для населення;

- автоматизувати процес закупівлі медичних послуг НСЗУ відповідно до потреб населення у відповідному регіоні;

- реалізувати можливість контролю за обсягом медичних послуг та лікарських засобів, замовлених для відповідного регіону і які надаються відповідним надавачем медичних послуг;

- оперативно розробляти оптимальний план закупівлі медичних послуг і більш ефективно витрачати кошти;

- забезпечити реалізацію принципу «гроші ходять за пацієнтом»;

- дозволити ефективно аналізувати ситуацію із станом здоров’я населення та направляти державні кошти на суспільні потреби населення в актуальних медичних послугах.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН