Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я»

27 лютого 2018
527

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я»

 

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я» (далі – проект постанови).

Проект постанови розроблено відповідно до статті 7 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з метою здійснення громадського контролю та забезпечення прозорості діяльності Національної служби здоров’я України.

Проект постанови та пояснювальна записка до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту постанови просимо надсилати до Міністерства охорони здоров'я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Управління координації центрів реформ (e-mail: [email protected], [email protected]).

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна (044) 253-33-31.

 


 

ПРОЕКТ

 

Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити:

1) Положення про Раду громадського контролю при Національній службі здоров’я, що додається;

2) Порядок формування Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я, що додається,

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до частин другої – п’ятої статті 7 Закону України від 19.10.2017 року № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон № 2168-VIII) з метою забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю Національної служби здоров’я України (далі – НСЗУ) утворюється Рада громадського контролю.

Згідно з частиною четвертою статті 7 Закону № 2168-VIII порядок проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю, її персональний склад та положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2168-VIII Кабінету Міністрів України доручено протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону, та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням у дію відповідних положень Закону.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

На виконання положень Закону № 2168-VIII був розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я», яким затверджується Положення про Раду громадського контролю при НСЗУ та Порядок формування Ради громадського контролю при НСЗУ (далі – проект постанови).

Ради громадського контролю при НСЗУ буде забезпечувати прозорість та громадський контролю за діяльністю НСЗУ.

Рада громадського контролю при НСЗУ виконуватиме такі завдання:

· заслуховуватиме інформацію про діяльність, виконання завдань НСЗУ;

· розглядатиме звіти НСЗУ і затверджує свій висновок щодо них;

· сприятиме громадському обговоренню проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів щодо діяльності НСЗУ;

· обговорюватиме із залученням представників громадських об'єднань, засобів масової інформації, громадян України питання забезпечення відкритості та прозорості діяльності НСЗУ, готує рекомендації з цих питань;

· висловлюватиме в установленому порядку свою позицію щодо фактів порушень законів, прав пацієнтів, прав і свобод людини і громадянина працівниками НСЗУ;

· розглядатиме отриману від НСЗУ інформацію щодо запропонованого складу програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – програма медичних гарантій), тарифів та коригувальних коефіцієнтів, розмірів реімбурсації лікарських засобів;

· доводитиме до відома НСЗУ власну позицію щодо запропонованого складу програми медичних гарантій, тарифів та коригувальних коефіцієнтів, розмірів реімбурсації лікарських засобів;

· здійснюватиме громадський контроль за витрачанням коштів Державного бюджету України, розпорядником яких є НСЗУ;

· проводитиме експертизу діяльності НСЗУ та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, які розробляє НСЗУ та які стосуються її діяльності;

· інформуватиме громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті НСЗУ та в інший прийнятний спосіб;

· збиратиме, узагальнюватиме та подаватиме НСЗУ інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, вирішення яких належить до повноважень НСЗУ;

· подаватиме НСЗУ пропозиції та зауваження з питань витрачання коштів Державного бюджету України, розпорядником яких є НСЗУ;

· організовуватиме публічні заходи для обговорення актуальних питань щодо реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

· готуватиме та оприлюднюватиме щорічний Звіт про свою діяльність.

 

За допомогою виконання Радою громадського контролю при НСЗУ зазначених завдань створюється підґрунтя для досягнення балансу інтересів пацієнтів, ресурсів державного бюджету України та діяльності НСЗУ з реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

 

3. Правові аспекти

Проект постанови розроблено на виконання частини четвертої статті 7 Закону № 2168-VIII.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту Постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України або місцевих бюджетів. Реалізація проекту здійснюватиметься з урахуванням галузевого та бюджетного законодавства, відповідно до бюджетних призначень, встановлених Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження Мінфіну, Мінекономрозвитку, Нацдержслужби та проведення правової експертизи у Мін’юсті.

 

6. Регіональний аспект

Проект Постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Підходи, запропоновані в проекті постанови потребують громадського обговорення. Проект постанови опублікований на офіційному веб-сайті МОЗ України.

У разі необхідності Міністерство охорони здоров’я надаватиме зацікавленим сторонам відповідні консультації.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується питань розвитку науки і технологій.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

Проект постанови не стосується прав інвалідів і не потребує погодження всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація проекту постанови пов’язані із встановленням постійного громадського контролю за запровадженням в Україні нової системи фінансування охорони здоров'я за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Рада громадського контролю при НСЗУ покликана забезпечити прозорість та громадський контроль за діяльністю НСЗУ, представлятиме інтереси пацієнтів та інформуватиме громадськість щодо відповідності діяльності НСЗУ вимогам законодавства, про виконання програми медичних гарантій та дотримання прав пацієнтів.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН