Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

2 березня 2018
4471

 

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу


 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу
  «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу»
 

 

 Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення проект наказу «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу».

Проект наказу розроблено на виконання частини четвертої статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частин другої та четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».   

Проект наказу та пояснювальна записка до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту наказу просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Управління координації центрів реформ (e-mail: [email protected], [email protected]).

 Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна (044) 253-33-31.


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу

 

Відповідно до частини четвертої статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частин другої та четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з метою врегулювання механізму вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити:

1) Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що додається (далі – Порядок).

2) Форму декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратив чинність:

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04 листопада 2011 року № 756 «Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1477/20215.

 

3. Встановити, що до початку функціонування електронної системи охорони здоров’я декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, подаються згідно з Порядком через електронну систему обміну медичною інформацією, яка створена згідно з Планом заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020  року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 821-р (далі – електронна система обміну медичною інформацією).

 

4. Встановити, що тимчасово до 01 січня 2019 року дія Порядку поширюється на заклади охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які у встановленому порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, які зареєструвались в електронній системі охорони здоров’я або електронній системі обміну медичною інформацією, але ще не уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. У випадку подання декларації такому закладу охорони здоров’я або фізичній особі-підприємцю, декларація набирає чинності з дня укладення ним договору про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

 

5. Встановити, що декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, подані закладам охорони здоров’я через електронну систему обміну медичною інформацією до набрання чинності Порядком, вважаються чинними до події, яка відбудеться першою:

першого звернення пацієнта (його законного представника) до такого лікаря;

закінчення строку дії декларації (якщо вона була укладена на певний строк);

01 січня 2019 року.

 

При першому зверненні пацієнтом (його законним представником) до лікаря, який надає первинну медичну допомогу, після набрання чинності Порядком, такий лікар або уповноважена особа зобов'язані запропонувати та допомогти пацієнту (його законному представнику) подати декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, відповідно до Розділу III Порядку.

 

6. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковтонюка П.А.

 

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу
«Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу»  (далі – проект Наказу) розроблено на виконання частини четвертої статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частин другої та четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Наказу є врегулювання механізму вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та укладення декларації  про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.  

 

3. Правові аспекти

У сфері відносин, що пропонується врегулювати проектом Наказу, діють такі нормативно-правові акти: Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».  

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Наказу не потребує додаткових матеріальних та інших  витрат з Державного бюджету України.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України та  Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Проект акта потребує проведення правової експертизи у Міністерстві юстиції України.  

 

6. Регіональний аспект

Проект Наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті Наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект Наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

  

7. Запобігання корупції

У проекті Наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено для обговорення на офіційному  веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

 

8.1 Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки та технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу потребує погодження Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань.  

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Наказу є регуляторним актом.

 

10.1 Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Наказу не впливатиме на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту Наказу сприятиме врегулюванню механізму вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

 

Заступник Міністра охорони здоров’я України Павло КОВТОНЮК