Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку уповноваження установ, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів ...»

25 грудня 2017
2649

Повідомлення про оприлюднення
Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Порядку уповноваження установ, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини»
Пояснювальна записка
Аналіз регуляторного впливу (доопрацьований з державною регуляторною службою)


 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку уповноваження установ, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини».  

Проект розроблено відповідно до вимог пункту 7 статті 45 Закону України «Про Національну поліцію», в якій зазначено, що допустимі параметри спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини визначаються уповноваженими установами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

Разом з тим, зазначеним Законом України не регламентовано питання щодо уповноваження установ центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я на проведення досліджень з метою встановлення параметрів безпечності спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини, а також щодо відповідного порядку такого уповноваження.

Враховуючи зазначене, розроблено цей проект, яким пропонується уповноваження установ, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини».

 

Зауваження та пропозиції приймаються Управлінням громадського здоров'я МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Контактні особи:

Руденко Ірина Сергіївна, тел. 253-74-53, e-mail: [email protected]


ПРОЕКТ

 

Про затвердження Порядку уповноваження установ, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини

 

Відповідно до частини сьомої статті 45 Закону України «Про Національну поліцію», абзацу третього підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок уповноваження установ, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини, що додається.

2.  Управлінню громадського здоров’я (Півень Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу МОЗ України
«Про затвердження Порядку уповноваження установ, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблений згідно із положенням пункту 7  статті 45 Закону України  «Про Національну поліцію», абзацу третього підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267.

Відповідно до вимог зазначеної статті Закону України  допустимі параметри спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини визначаються уповноваженими установами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

Разом з тим, зазначеним Законом України не регламентовано питання щодо визначення окремого центрального органу виконавчої влади на уповноваження установ центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, а також щодо відповідного порядку.

2. Мета та шляхи її досягнення

Встановлення організаційно-правових засад проведення уповноваження  науково-дослідних установ та організацій, яким надається право на проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини або відмови у розширенні та обмеженні його сфери, тимчасового припинення і поновлення.

3. Правові аспекти

Предметом правового регулювання цього проекту наказу є Конституція України, Закон України «Про Національну поліцію».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію цього проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу погоджено із Національною поліцією України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень і не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення громадського обговорення та розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу підпадає під сферу дії Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відноситься до регуляторних актів. Аналіз регуляторного впливу додається.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить врегулювати питання щодо уповноваження науково-дослідних установ та організацій, яким надається право на проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини.

 

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН