Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Гігієнічних вимог до води природної мінеральної, її показників безпечності та окремих показників її якості, а також окремих вимог до води джерельної»

29 грудня 2017
4036

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Гігієнічних вимог до води природної мінеральної, її показників безпечності та окремих показників її якості, а також окремих вимог до води джерельної».

Проект наказу розроблено Міністерством охорони здоров'я України на виконання абзацу третього частини другої статті 6, підпункту 6 частини другої статті 29, частини першої статті 31 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Метою проекту наказу є гармонізація законодавства України з директивами Ради ЄС № 2009/54/ЄС від 18 липня 2009 року, № 98/83/EC від 3 листопада 1998 р. та Директивою Європейської Комісії № 2003/40/EC від 16 травня 2003 року.

Зауваження та пропозиції приймаються Управлінням громадського здоров'я МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Контактні особи:

Руденко Ірина Сергіївна, тел. 253-74-53,

Дудін Олег Валеріанович, тел. 253-01-00,

e-mail: [email protected]

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Гігієнічних вимог до води природної мінеральної, її показників безпечності та окремих показників її якості, а також окремих вимог до води джерельної

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Гігієнічні вимоги до води природної мінеральної, її показники  безпечності та окремі показники її якості, а також окремі вимоги до води джерельної, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову головного державного санітарного лікаря України від 18 квітня 2000 року№65 «Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод. Державні санітарні правила та норми ДсанПіН 4.4.4.065-00»;

2) постанову головного державного санітарного лікаря України від 30 січня 2010 року № 4 «Про затвердження гігієнічних нормативів щодо безпечності природної мінеральної води».

3. Управлінню громадського здоров’я (Півень Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Води природні мінеральні або води джерельні, що відповідали вимогам, діючим до набрання чинності цим наказом, але не відповідають вимогам цього наказу, можуть вироблятися та/або знаходитися в обігу протягом трьох років з дня набрання чинності цим наказом. Зазначені  води  природні мінеральні можуть перебувати в обігу до закінчення строку їх придатності.

6.  Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу МОЗ України
«Про затвердження
Гігієнічних вимог до води природної мінеральної, її показників безпечності та окремих показників її якості, а також окремих вимог до води джерельної»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Гігієнічних вимог до води природної мінеральної, її показників безпечності та окремих показників її якості, а також окремих вимог до води джерельної» (далі – проект наказу) розроблено Міністерством охорони здоров'я України на виконання абзацу третього частини другої статті 6, підпункту 6 частини другої статті 29, частини першої статті 31 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон).

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 6 Закону до повноважень МОЗ України належить затвердження критеріїв віднесення води питної до категорії «вода питна мінеральна», показників безпечності харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів, гігієнічних вимог до об’єктів санітарних заходів, а також окремих показників якості харчових продуктів.

Підпунктом 6 частини другої  статті 29 Закону передбачено, що вода питна, яку планується віднести до категорії «вода природна мінеральна», підлягає державній реєстрації. Цією ж статтею визначено, що МОЗ України затверджує процедури проведення державної реєстрації, ведення реєстрів та надання інформації з реєстрів заінтересованим суб’єктам.

Частиною першою статті 31 Закону передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, здійснює державну реєстрацію води питної, яку планується віднести до категорії «вода природна мінеральна».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є гармонізація законодавства України з директивами Ради ЄС № 2009/54/ЄС від 18 липня 2009 року, № 98/83/EC від 3 листопада 1998 р. та Директивою Європейської Комісії № 2003/40/EC від 16 травня 2003 року.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

У зв’язку із цим розрахунок необхідних додаткових матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття до цієї пояснювальної записки не додаються.

5. Позиція зацікавлених органів

Проект наказу потребує погодження з Антимонопольним комітетом України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Національною академією наук України, Державною регуляторною службою України та державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та його положення не впливають на регіональний розвиток.

6.1 Запобігання дискримінації.

Положення проекту наказу не містять ознак дискримінації. Громадська дискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, у зв'язку з чим громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект наказу оприлюднений на офіційному веб-сайті МОЗ України.

8.1 Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, у зв’язку з чим не подається на розгляд до Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери, а тому не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом, проте він буде направлений до Державної регуляторної служби України з метою отримання відповідного роз’яснення.

10.1 Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці та зайнятість населення.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу сприятиме впровадженню гігієнічних вимог до води природної мінеральної, показників безпечності та окремих показників її якості, а також окремих вимог до води джерельної, що є передумовою для їх державної реєстрації.

Прийняття проекту наказу є частиною процесу адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері безпечності харчових продуктів, що дасть змогу забезпечити високий рівень захисту здоров'я та інтересів споживачів, а також прозорі умови ведення господарської діяльності у сфері виробництва, постачання, обігу та реалізації води природної мінеральної.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України

Уляна СУПРУН