Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження десятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності»

5 квітня 2018
3649

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ПРОЕКТУ НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ
«Про затвердження десятого випуску Державного формуляра лікарських
засобів та забезпечення його доступності»

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження десятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності».

Проект наказу розроблено Міністерством охорони здоров'я України відповідно до статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров'я, Методики створення формулярів лікарських засобів та Положення про Державний формуляр лікарських засобів, затверджених наказом МОЗ України від 22 липня 2009 року № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 29 жовтня 2009 року за № 1003/17019, на виконання Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України на 2011-2020 роки, затвердженої наказом МОЗ України від 13 вересня 2010 року № 769, з метою подальшого удосконалення державної формулярної системи та забезпечення найбільш раціональних, високоефективних та економічно доцільних методів фармакотерапії на принципах доказової медицини.

Пропозиції та зауваження щодо проекту надсилати на адресу МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601; контактні особи: Лясковський Тарас Михайлович, тел. (044) 200 - 07 - 93, (Е-таіІ: [email protected]) та Малишевська Юлія Євгеніївна, тел. (044) 202-17-00, (Е-таіІ: [email protected]).

 


 

ПРОЕКТ

Про затвердження десятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності

 

Відповідно до статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров'я, Методики створення формулярів лікарських засобів та Положення про Державний формуляр лікарських засобів, затверджених наказом МОЗ України від 22 липня 2009 року № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1003/17019, на виконання Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України на 2011 – 2020 роки, затвердженої наказом МОЗ України від 13 вересня 2010 року № 769 (у редакції наказу МОЗ України від 27 березня 2013 року № 242), Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року, затвердженої наказом МОЗ України від 16 вересня 2011 року № 597 із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ України від 23 травня 2014 року № 355, з метою подальшого удосконалення державної формулярної системи та забезпечення найбільш раціональних, високоефективних та економічно доцільних методів фармакотерапії на принципах доказової медицини,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити десятий випуск Державного формуляра лікарських засобів, що додається.

 

2. Директору Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (Думенко Т.М.) забезпечити доступність десятого випуску Державного формуляра лікарських засобів для лікарів усіх спеціальностей, клінічних фармакологів, провізорів, провізорів клінічних.

 

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити подальше впровадження формулярної системи.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 3 квітня 2017 року № 363 «Про затвердження дев’ятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності».

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу МОЗ України
«Про затвердження десятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Проект наказу «Про затвердження десятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності» (далі – проект наказу) розроблений Міністерством охорони здоров'я України відповідно до Положення про Державний формуляр лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України від 27 липня 2009 року № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 29.10.2009 за № 1004/17020.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є впровадження основних принципів раціональної фармакотерапії - безпечного, ефективного та раціонального застосування лікарських засобів через забезпечення працівників охорони здоров'я об'єктивною інформацією про них, а також для створення і впровадження ефективної формулярної системи, що дозволить покращити якість і підвищити клінічну та економічну ефективність медичної допомоги. Структура десятого випуску Державного формуляра лікарських засобів відповідає міжнародним вимогам до складання національного формуляра та раціонального застосування фармакотерапії як важливої складової якісної медичної допомоги. Державний формуляр розроблений консультативно-експертними групами, провідні спеціалісти галузі, співробітники науково-дослідних установ, підпорядкованих МОЗ України та НАМН України.

 

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (із змінами, внесеними згідно із законом від 07.07.2011 № 3611-VI),

Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із законом від 19.03.2015 № 269-VIII ),

Концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 роки, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України 13.09.2010 № 769 (у редакції наказу МОЗ України від 27.03.2013 №242),

наказ МОЗ України від 27.07.2009 № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 29.10.2009 за № 1004/17020.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження проекту наказу не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів та від суб'єктів господарювання.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу не потребує погодження з Державною регуляторною службою України та Міністерством юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

 

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні норми, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект акта не потребує громадської антикорупційної експертизи.

 

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект наказу розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України http://www.moz.gov.ua для громадського обговорення.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціальних партнерів.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливає на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Впровадження та виконання наказу забезпечить удосконалення системи неупередженої, об'єктивної та доказової інформації про лікарські засоби, оптимальне використання наявних ресурсів для досягнення високої якості медичної допомоги, а також створення ефективної національної формулярної системи медикаментозного забезпечення як організаційного та економічного інструмента постачання і використання ефективних лікарських засобів через розробку та діяльність регіональних формулярів лікарських засобів та локальних формулярів лікарських засобів закладів охорони здоров'я.

 

Заступник Міністра

Роман Ілик