Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу МОЗ України «Про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або нещасним випадком на виробництві»

26 лютого 2018
2809

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу МОЗ України «Про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або нещасним випадком на виробництві»

 

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект наказу МОЗ України «Про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або нещасним випадком на виробництві»  (далі – проект наказу).

Проект наказу розроблено Міністерством охорони здоров'я України відповідно до Закону України «Про охорону праці», статті 41 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», абзацу сьомого підпункту 1 пункту 11 Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1317, та з метою виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 9 березня 2017 року № 243 «Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров'я України з правової роботи, перегляду та приведення у відповідність до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України» з урахуванням заключних зауважень, наданих Комітетом ООН з прав інвалідів до першої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про права інвалідів,

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу: МОЗ України за адресою:

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Контактна особа: Ханюкова Інна Ярославівна,  тел. (056) 744 86 26, (e-mail: [email protected]).

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Інструкції про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або нещасним випадом на виробництві

 

 

Відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 р. № 1317 (1317-2009-п), керуючись Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467 (467/2011)

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Інструкцію про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або нещасним випадком на виробництві.

 

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15 листопада 2005 року № 606 «Про затвердження Інструкції про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  2 грудня 2005 року за  № 1455/11735.

 

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних. Луганської, Донецької військово-цивільних адміністрацій прийняти до виконання Інструкцію про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або нещасним випадком на виробництві

 

4. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Лінчевського О.В.

 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра Уляна СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту  наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або нещасним випадком на виробництві»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта.

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України (далі – Проект наказу) підготовлено відповідно до Закону України «Про охорону праці», статті 41 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», абзацу сьомого підпункту 1 пункту 11 Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1317, та з метою виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 9 березня 2017 року № 243 «Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров'я України з правової роботи, перегляду та приведення у відповідність до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України» з урахуванням заключних зауважень, наданих Комітетом ООН з прав інвалідів до першої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про права інвалідів

 

2. Мета і шляхи її досягнення.

Проект наказу розроблено з метою удосконалення існуючої Інструкції про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або нещасним випадком на виробництві та приведення її назви та змісту, з урахуванням сучасної термінології, у відповідність до законодавства України.

        

3. Правові аспекти.

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про охорону праці»;

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» ;

Положення про медико-соціальну експертизу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1317;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 9 березня 2017 року № 243 «Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров'я України з правової роботи, перегляду та приведення у відповідність до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України».

        

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття наказу не потребує додаткових видатків з державного чи місцевих бюджетів.

 

5. Позиція заінтересованих органів.

Проект наказу підлягає погодженню з Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України, та подальшій реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

6. Регіональний аспект.

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6.1 Запобігання дискримінації.

Проект наказу не містить положень, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

7. Запобігання корупції.

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення.

Проект наказу розміщено на веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення.

 

9. Позиція соціальних партнерів.

Проект наказу потребує погодження із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким об’єднанням профспілок, Всеукраїнським громадським об’єднанням «Національна асамблея інвалідів України».

 

10. Оцінка регуляторного впливу.

Проект наказу не є регуляторним актом.

 

10.1 Влив реалізації акта на ринок праці.

У проекті наказу відсутні положення, які впливають на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів.

Прийняття проекту наказу надасть змогу забезпечити виконання соціальних гарантій осіб, які перебували на утриманні померлого від професійного захворювання (отруєння) або нещасного випадку на виробництві або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання.

 

 

В.о. Міністра Уляна СУПРУН