Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності»

29 березня 2018
6142

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу МОЗ України
«Про внесення змін до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності»

 

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності» (далі – проект наказу).

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України (далі – Проект наказу) підготовлено відповідно до статті 69 Основ законодавства України про охорону здоров'я та з метою впорядкування організації та забезпечення єдиного порядку проведення експертизи тимчасової непрацездатності з метою приведення у відповідність підпункту 1.2 пункту 1 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 квітня 2008 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 04 липня 2008 року за № 589/15280 до наказу МОЗ України від 13.11.2001 № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4.12.2001 за № 1005/6196.

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua). Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу: МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Медичний департамент, Черняк Сергій Іванович, тел. (044) 2538051, (e-mail: [email protected]).

 


 

ПРОЕКТ

 

Про внесення змін до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності

 

Відповідно до статті 69 Основ законодавства України про охорону здоров'я та з метою впорядкування організації та забезпечення єдиного порядку проведення експертизи тимчасової непрацездатності

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до підпункту 1.2 пункту 1 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 квітня 2008 р. № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 04 липня 2008 р. за № 589/15280, такі зміни:

1) слово «державної» виключити;

2) доповнити новим абзацом такого змісту:

«Новостворені заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності мають право здійснювати ЕТН без акредитаційного сертифіката закладу охорони здоров’я, але такий строк не повинен перевищувати строку проходження першої акредитації закладу охорони здоров’я відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» (зі змінами).».

 

2. Медичному департаменту в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського  О. В.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта.

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України (далі – Проект наказу) підготовлено відповідно до статті 69 Основ законодавства України про охорону здоров'я та з метою впорядкування організації та забезпечення єдиного порядку проведення експертизи тимчасової непрацездатності з метою приведення у відповідність підпункту 1.2 пункту 1 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 квітня 2008 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 04 липня 2008 року за № 589/15280 до наказу МОЗ України від 13.11.2001 № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4.12.2001 за № 1005/6196.

 

2. Мета і шляхи її досягнення.

Проект наказу розроблено з метою надання можливості новоствореним закладам охорони здоров’я, у яких відсутня акредитація відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров`я» видавати працюючим хворим листок непрацездатності з метою забезпечення їх соціальних гарантій.

 

3. Правові аспекти.

У даній сфері правового регулювання діють:

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;

Положення про медико-соціальну експертизу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1317;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09 квітня 2008 року № 189 «Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності»;

наказ Міністерства охорони здоров’я від 13.11.2001 № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян»;

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття наказу не потребує додаткових видатків з державного чи місцевих бюджетів.

 

5. Позиція заінтересованих органів.

Проект наказу підлягає погодженню з Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України, та подальшій реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

6. Регіональний аспект.

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6.Запобігання дискримінації.

Проект наказу не містить положень, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

7. Запобігання корупції.

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення.

Проект наказу розміщено на веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення.

 

9. Позиція соціальних партнерів.

Проект наказу потребує погодження із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким об’єднанням профспілок.

 

10. Оцінка регуляторного впливу.

Проект наказу не є регуляторним актом.

 

10.Влив реалізації акта на ринок праці.

У проекті наказу відсутні положення, які впливають на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів.

Прийняття проекту наказу надасть змогу забезпечити соціальні гарантії працюючих хворих на період тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН