Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503»

14 травня 2018
6530

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503»

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу МОЗ України
«Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503»

 

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення проект наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503» (далі – проект наказу).

 

Проект наказу розроблено відповідно до частини четвертої статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частин другої – четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з метою уточнення механізму вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

 

Проект наказу та пояснювальна записка до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

 

Пропозиції та зауваження до проекту наказу просимо надсилати до Міністерства охорони здоров'я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Управління координації центрів реформ (e-mail: [email protected], [email protected]).

 

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна (044) 253-33-31.

 


ПРОЕКТ

 

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503

 

Відповідно до частини четвертої статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частин другої  четвертої статті 9 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” з метою уточнення механізму вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до пункту 5 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 березня 2018 року № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, замінивши в абзаці четвертому цифру «2019» на цифру «2020».

 

2. Затвердити зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, що додаються.

 

3. Затвердити зміни до форми Декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, виклавши її у новій редакції, що додається.

 

4. Встановити, що декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, подані до моменту набрання чинності цим наказом за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, залишаються чинними та не анулюються.

 

5. Керівнику експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг Орабіні Т.М. забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковтонюка П.А.

 

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «
Про внесення змін до наказу МОЗ України № 503 від 19 березня 2018 року»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта

19 березня 2018 року на виконання частини четвертої статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII (далі – Основи законодавства) був прийнятий наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» від 19.03.2018 р. № 503, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799 (далі – Наказ № 503).

 

В ході реалізації Наказу № 503 було виявлено ряд положень, що потребують доопрацювання, в тому числі, з метою додаткового захисту персональних даних пацієнтів та лікарів.

 

З цією метою був розроблений проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 503 від 19 березня 2018 року» (далі – проект наказу).

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом наказу пропонується:

 

- затвердити декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі – декларація), в новій редакції, виключивши з неї, зокрема, (1) інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків надавача медичних послуг, що працює як фізична особа-підприємець, (2) адресу реєстрації пацієнта, (3) відомості про унікальний запис в Єдиному державному демографічному реєстрі про законного представника пацієнта, (4) уточнено текст заяви про обробку персональних даних;

- виключити вимогу щодо виготовлення копій документів, що посвідчують особу, під час реєстрації пацієнта шляхом звернення до надавача медичних послуг;

- більш чітко врегулювати особливості заповнення різних пунктів декларації;

- виключити інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків надавача медичних послуг, що працює як фізична особа-підприємець, з інформації, яку надавач медичних послуг зобов’язаний розміщувати для ознайомлення пацієнтами;

- продовжити строк, протягом якого декларації, подані закладам охорони здоров’я через електронну систему обміну медичною інформацією до набрання чинності Наказом № 503, будуть вважатись чинними, а саме до 2020 року;

- усунути технічну неточність, що підставою для анулювання декларації може бути порушення пацієнтом правил саме внутрішнього розпорядку надавача, не правил трудового розпорядку.

 

Проектом наказу також пропонується внесення ряду виправлень технічного та стилістичного характеру.

 

3. Правові аспекти

Правовідносини у відповідній сфері регулюються Основами законодавства, Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Законом України «Про захист персональних даних» та іншими законодавчими актами.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує проведення державної реєстрації у Мін’юсті та погодження з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Державною регуляторною службою.

 

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

У разі необхідності Міністерство охорони здоров’я надаватиме зацікавленим сторонам відповідні консультації.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується питань розвитку науки і технологій.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу потребує погодження з СПО роботодавців на національному рівні.

Проект наказу не стосується прав інвалідів і не потребує погодження всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація проекту наказу дозволить більш ефективно здійснювати пацієнтами своє право на вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та захищати персональні дані пацієнтів та лікарів.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН