Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Порядку проведення атестації та присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта експертам-психологам судовим»

12 лютого 2018
3499

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу МОЗ України
«Про затвердження Порядку проведення атестації та присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта експертам-психологам судовим»

 

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення атестації та присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта експертам-психологам судовим» (далі – проект наказу).

Проект наказу розроблено Міністерством охорони здоров'я України відповідно до статей 9, 10, 16 та 17 Закону України «Про судову експертизу».

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу: МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Медичний департамент, Поліщуку Юрію Борисовичу, тел. (044) 2539882, (e-mail: ypolischuk@moz.gov.ua).

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Порядку проведення атестації та присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта експертам-психологам судовим

 

Відповідно до статей 16, 17 Закону України «Про судову експертизу»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок проведення атестації та присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта експертам-психологам судовим, що додається.

 

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

 

3. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

 

5.  Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
«Про затвердження Порядку проведення атестації та присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта експертам-психологам судовим»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до процесуального законодавства України висновок судового експерта є джерелом доказів, який повинен відповідати вимогам встановленим законом. Кримінальним процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України передбачено, що в якості експерта може залучатись особа, яка відповідає вимогам Закону України «Про судову експертизу». Відповідно до статті 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами можуть бути фахівці, які отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності. Відповідно до статті 16 Закону України «Про судову експертизу» для оцінки професійного рівня фахівців, які залучаються до проведення судових експертиз, проводиться атестація судового експерта. Відповідно до статті 17 Закону України «Про судову експертизу» для присвоєння та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів створюються експертно-кваліфікаційні комісії при міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність. Присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів експертам-психологам судовим та позбавлення кваліфікаційних класів експертам-психологам судовим, які працюють в установах, в яких проводяться судово-психіатричні експертизи, проводяться в порядку, що встановлюється Міністерством охорони здоров'я України. Відповідно до статті 486 Кримінального процесуального кодексу України передбачено призначення комплексних судових психолого-психіатричних експертиз неповнолітнім та судово-психологічних експертиз неповнолітнім підозрюваним/обвинуваченим. Судово-психологічні експертизи в експертних установах Міністерством охорони здоров'я України проводяться протягом декількох десятиріч та мають затребуваність з боку судово-слідчих органів саме в поєднанні з одночасним проведенням судово-психіатричної експертизи в зв'язку з єдиним об’єктом експертизи. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 серпня 2012 року № 923 до Національного класифікатора України ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 введено назву професії «експерт-психолог судовий». В той же час натепер в Україні відсутній порядок проведення атестації та присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта експертам-психологам судовим та не урегульовано діяльність експертно-кваліфікаційної комісії з проведення атестації та присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта експертам-психологам судовим, які працюють в установах, в яких проводяться судово-психіатричні експертизи. Зазначене призводить до ускладнення роботи судово-експертних комісій та унеможливлює проведення комплексних судових психолого-психіатричних та судово-психологічних експертиз у державних спеціалізованих установах, в яких проводяться судово-психіатричні експертизи, що не відповідає вимогам Закону України «Про судову експертизу» та вимогам процесуального законодавства. З огляду на викладене, Міністерством охорони здоров'я України розроблено проект наказу «Про затвердження Порядку проведення атестації та присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта експертам-психологам судовим» (далі – проект наказу).

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою наказу є забезпечення правосуддя належними висновками комплексних судових психолого-психіатричних та судово-психологічних експертиз шляхом впровадження порядку атестації експертам-психологам судовим, які працюють в установах, в яких проводяться судово-психіатричні експертизи.

 

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері:

- Кримінальний процесуальний кодекс України;

- Цивільний процесуальний кодекс України;

- Закон України «Про судову експертизу».

 

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Прийняття даного проекту наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу потребує погодження з спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та спеціальним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливатиме на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Реалізація даного наказу сприятиме удосконаленню порядку здійснення судової експертної діяльності для забезпечення потреб правосуддя.

 

 

Заступник Міністра

О. ЛІНЧЕВСЬКИЙ