Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Методики розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах...»

25 квітня 2018
2839

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
«Про затвердження Методики розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, та Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень»

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Методики розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах та Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень» (далі – проект наказу) розроблено Міністерством охорони здоров'я України на виконання пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298,з метою раціонального планування потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень.

 

Проект наказу спрямований на реалізацію забезпечення справедливого всеохоплюючого доступу населення країни до ефективних, безпечних та економічно обґрунтованих заходів з імунопрофілактики.

 

Прийняття акта є необхідною умовою для покращення організації планування, фінансування, моніторингу заходів з імунопрофілактики.

 

Проект акта, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України (www.moz.gov.ua).

 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом місяця з моменту публікації на сайті для громадського обговорення до Управління громадського здоров'я МОЗ України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

 

Контактна особа: заступник начальника управління - начальник відділу програм та проектів Управління громадського здоров'я МОЗ України Платов Сергій Михайлович (e-mail: [email protected]), тел. 253-83-05

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Методики розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, та Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень

 

Відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298, та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою раціонального планування потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методику розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовують для профілактичних щеплень, що додається.

 

2. Затвердити Порядок визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, що додається.

 

3. Управлінню громадського здоров’я (Руденко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О. А.

 

5.  Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
«Про затвердження Методики розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, та Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Методики розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах та Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень» (далі – проект наказу) розроблено Міністерством охорони здоров'я України на виконання пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298, з метою раціонального планування потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень.

Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р, передбачено в середньостроковій перспективі збільшити рівень охоплення імунопрофілактикою до 95 відсотків. Зазначений пріоритет відповідає Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленій Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5.

З метою досягнення зазначеного рівня охоплення імунопрофілактикою необхідно забезпечити наявність імунобіологічних препаратів, які використовуються для профілактичних щеплень. Існуючі прогалини у нормативно-правовому забезпеченні довгострокової стратегії імунізації в Україні не дозволяють системно втілювати заходи щодо зміцнення боротьби з інфекційними хворобами, обґрунтувати довгострокову потребу у фінансових ресурсах для оптимальної реалізації програми імунопрофілактики на державному рівні.

З прийняттям проекту наказу буде вирішено одну із вагомих причин погіршення керованості ситуацією стосовно планування, фінансування, моніторингу імунопрофілактики – відсутність довгострокового централізованого планування заходів з імунопрофілактики.

У положеннях проекту наказу відображені засади Глобального плану дій по вакцинах на період 2011–2020 роки (ВООЗ, 2012) та Європейського Плану дій по вакцинах на період 2015–2020 роки (ВООЗ, 2014).

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу спрямований на реалізацію забезпечення справедливого всеохоплюючого доступу населення країни до ефективних, безпечних та економічно обґрунтованих заходів з імунопрофілактики.

Мету планується досягти шляхом забезпечення ефективного довгострокового централізованого планування та впровадження заходів з імунопрофілактики.

 

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Бюджетний кодекс України, Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я».

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження із Міністерством фінансів України та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, що мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ України.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, у зв’язку з чим не подається на розгляд до Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не стосується питань впливу на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Забезпечення стратегічного багаторічного планування постачань вакцин, що створить умови для повного забезпечення потреб закладів охорони здоров’я в імунобіологічних препаратах для проведення щеплень, організації безперебійного їх постачання до медичних закладів регіонів. Це дозволить на належному рівні підтримувати епідемічне благополуччя в Україні щодо інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики, шляхом забезпечення достатнього, відповідно до рекомендацій ВООЗ, обсягу охоплення профілактичними щепленнями.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН