Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров'я»

12 лютого 2018
4221

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров'я»

 

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров'я» (далі – проект наказу).

Проект наказу розроблено Міністерством охорони здоров'я України відповідно до статей 92 та 94 Кримінального кодексу України, статті 508 Кримінального процесуального кодексу України.

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу:

МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Медичний департамент, Поліщуку Юрію Борисовичу, тел. (044) 2539882, (e-mail: ypolischuk@moz.gov.ua ).


 

ПРОЕКТ

 

Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров'я

 

Відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я, підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою впорядкування діяльності закладів охорони здоров’я

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Переліку закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180, такі зміни:

1) підпункт 1.1.4. пункту 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги»;

2) доповнити Пояснення до Переліку закладів охорони здоров'я пунктом 19 такого змісту:

«19. Спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги – це заклад з надання психіатричної допомоги, в якому застосовуються всі стаціонарні види примусових заходів медичного характеру, передбачені Кримінальним кодексом України, та запобіжні заходи до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування у виді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку.».

 

2. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

 

4.  Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
«Про внесення змін до
Переліку закладів охорони здоров'я»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

До осіб, які у стані неосудності вчинили суспільно небезпечні діяння (далі - СНД) застосовуються примусові заходи медичного характеру (далі – ПЗМХ). Відповідно статті 92 Кримінального кодексу України, ПЗМХ є надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила СНД, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, в спеціальний лікувальний заклад з метою її обов'язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею СНД. Відповідно статті 94 Кримінального кодексу України видами ПЗМХ є: надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 серпня 2017 року № 992 «Про затвердження Правил застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги», зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2017 року за № 1408/31276, затверджено Правила застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги, які регламентують порядок застосування стаціонарних видів ПЗМХ. Зазначеними Правилами введено поняття «спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги» та дано визначення, що спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги – це заклад з надання психіатричної допомоги, в якому застосовуються всі стаціонарні види ПЗМХ, передбачені Кримінальним кодексом України. Крім того, Правилами передбачено, що в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги не надається психіатрична допомога тим, хто не вчинив СНД. В той же час Переліком закладів охорони здоров’я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180 (далі – Перелік) передбачено заклади, що не відповідають встановленим правилам застосування стаціонарних видів ПЗМХ.

Крім того, статтею 508 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що до особи, стосовно якої передбачається застосування ПЗМХ або вирішувалося питання про їх застосування, може бути застосовано судом запобіжний захід у виді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку. Дотепер не визначено такого спеціалізованого лікувального закладу, що має умови, які виключають небезпечну поведінку осіб. Зазначені умови буде передбачено в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги, що дасть змогу застосовувати у цьому закладі запобіжний захід у виді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку.

З огляду на викладене, Міністерством охорони здоров'я України розроблено проект наказу «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров'я» (далі – проект наказу).

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою наказу є приведення Переліку у відповідність до нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України, що регулюють порядок застосування стаціонарних видів ПЗМХ.

 

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері:

- Кримінальний кодекс України;

- Кримінальний процесуальний кодекс України;

- Закон України «Про психіатричну допомогу»;

- Основи законодавства України про охорону здоров’я;

- Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 (із змінами);

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31 серпня 2017 року № 992 «Про затвердження Правил застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2017 року за № 1408/31276

 

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню з Міністерством соціальної політики України та державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Прийняття даного проекту наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу потребує погодження зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливатиме на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Реалізація даного наказу сприятиме подоланню неузгодженості між нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України.

 

Заступник Міністра
охорони здоров’я України

Олександр ЛІНЧЕВСЬКИЙ