Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378».

18 грудня 2017
1461

Повідомлення про оприлюднення
Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378»
Пояснювальна записка


ПОВІДОМЛЕННЯ
На публічне обговорення виноситься Наказ від 2017 року №_______
«Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378»

 

У зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я, впровадженням у заклади охорони здоров’я України наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно- поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року № 527 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736, виникла необхідність у перегляді та внесенні змін до форм статистичної звітності та інструкцій щодо їх заповнення; № 12 «Звіт про зареєстровані захворювання за 20___рік», № 16 «Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20___рік», № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років за 20___рік», № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи - підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики за 20___рік».

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до:

Міністерства охорони здоров'я України за адресою - 01601,

м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського,7,

E-mail: [email protected]: (044) 253-74-28 Заболотько Валентина Миколаївна.

Наказ оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Термін обговорення Проекту постанови становить один місяць з моменту його оприлюднення.


ПРОЕКТ

 

Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378

 

Відповідно до абзацу дев’яносто п’ятого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою вдосконалення звітності з питань охорони здоров'я

 

НАКАЗУЮ

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276, такі зміни:

1) у пункті 1:

підпункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Форму звітності № 12 «Звіт про зареєстровані захворювання за 20__ рік» (річна) (додається).»;

підпункти 1.9, 1.10 викласти в такій редакції:

«1.9. Форму звітності № 19 «Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20__ рік» (річна) (додається).

1.10. Форму звітності № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи – підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики за 20___ рік» (річна) (додається).»;

           підпункт 1.16 викласти в такій редакції:

«1.16. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 12 «Звіт про зареєстровані захворювання за 20__ рік» (річна) (додається).»;

підпункти 1.22, 1.23 викласти в такій редакції:

           «1.22. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 19 «Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20__ рік» (річна) (додається).

        1.23. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи – підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики за 20___ рік» (річна) (додається).»;

          2) у пункті 2 слова «лікувально-профілактичних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності» замінити словами «юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики»;

          3) у підпункті 5.1 пункту 5 слова «усіх лікувально-профілактичних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності» замінити словами «юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики».

2. Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до форми звітності № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 20__ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

2) Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 20__ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1011/14278;

3) Зміну до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 16 «Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню до Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20__ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року
за № 1015/14282;

4) Зміну до форми звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20__ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

5) Зміну до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20__ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1016/14283;

6) Зміни до форми звітності № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі за 20__ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

7) Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі за 20__ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1017/14284;

8) Зміни до форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276;

9) Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1018/14285.

3. Медичному департаменту забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначених форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення у відповідних закладах охорони здоров’я.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України

від_______ 2017 року «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378».

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття акту.

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України від_________ 2017 року «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378» (далі - проект наказу) розроблено відповідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за №1009/14276. У зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я, впровадженням у заклади охорони здоров’я України наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року № 527 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно- поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736, виникла необхідність у перегляді та внесенні змін до форм статистичної звітності та інструкцій щодо їх заповнення: № 12 «Звіт про зареєстровані захворювання за 20___ рік», № 16 «Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20______ рік», № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років за 20___ рік», № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи - підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики за 20 рік».

Реєстрація наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378» дасть змогу значно покращити статистичну звітність у закладах охорони здоров’я України незалежно від її організаційно-правової форми.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою цього проекту наказу є підвищення якості та удосконалення системи статистичної звітності у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування. Шляхи досягнення - прийняття цього наказу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють; Закон України «Про державну статистику»; Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467; наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за №1009/14276.

4. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація цього проекту наказу не потребує додаткового фінансування з Державного або місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу погоджено з Державною службою статистики України.

6. Регіональний аспект

Питання, які регулюються проектом наказу не стосуються аспектів розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

б.1 Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорущень. Проект наказу погоджено Сектором з питань запобігання та виявлення корупції МОЗ України.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується питань соціально-трудової сфери та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно- правових актів Міністерства охорони здоров’я України у відповідність до законодавства України та вдосконалення і уніфікацію статистичного обліку та звітності у різних закладах охорони здоров’я незалежно від їх організаційно-правової форми та створення єдиного інформаційного простору з питань статистики охорони зддров’я на всій території України.

 

Заступник Міністра О. ЛІНЧЕВСЬКИЙ 

ffff