Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12 та від 28 листопада 1997 року № 339»

28 листопада 2017
573

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проект наказу МОЗ України
«Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12 та від 28 листопада 1997 року № 339»

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12 та від 28 листопада 1997 року № 339» (далі – проект наказу). 

Проект наказу розроблений Міністерством охорони здоров'я України на виконання рішень Державної регуляторної служби України від 02.08.2017 № 10 та від 04.08.2017 № 11 «Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров’я України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua). 

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу: МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Медичний департамент, Зінченко Олені Миколаївні, тел. (044) 2532458, (e-mail: [email protected]). 

  

В.о. директора
Медичного департаменту
А. Гаврилюк

 

ПРОЕКТ

Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров’я України
від 17 січня 2002 року № 12 та від 28 листопада 1997 року № 339

Відповідно до пункту 9 Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (із змінами), пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238 «Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» (із змінами), абзацу сімдесят другого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (із змінами) 

НАКАЗУЮ:

 1. Внести зміни до пункту 3 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12 «Про затвердження Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382 (із змінами) виклавши його в наступній редакції: 

  «3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити контроль за діяльністю закладів охорони здоров'я, в яких проводяться обов'язкові попередні та періодичні психіатричні огляди, стосовно виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих» та цього наказу». 

 2. Внести до Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2001 року за № 94/6382 (із змінами), такі зміни: 

  в пункті 2 слова «державних та комунальних» виключити; 

  пункт 3 виключити; 

  в пункті 4 слова та знаки «у тому числі опанування нових методик їх проведення за програмами, розробленими Українським НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології» виключити. 

  У зв’язку з цим пункти 4-18 вважати пунктами 3-17 відповідно. 

 3. Внести зміни до пункту 2 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 року № 339 «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за № 586/2390 (із змінами) виклавши його в наступній редакції: 

  «2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити контроль за діяльністю закладів охорони здоров'я, в яких проводяться обов’язкові профілактичні наркологічні огляди, та забезпечити роботу комісій з контролю за якістю проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз стану сп'яніння, згідно з Положенням про комісію з контролю за якістю проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз стану сп'яніння, що додається». 

 4. У пункті 2 Інструкції про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 року № 339, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за № 586/2390 (із змінами), слова «Перелік наркологічних закладів державної форми власності, які проводять профілактичні наркологічні огляди, визначається наказами Міністерства охорони здоров'я України. Перелік наркологічних закладів комунальної форми власності, які проводять профілактичні наркологічні огляди, визначається наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій. Профілактичні наркологічні огляди громадян, проведені в інших медичних закладах, уважаються недійсними» виключити. 
 5. Медичному департаменту забезпечити подання цього наказу у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В. 
 7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

  

В.о. Міністра У. СУПРУН

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
«Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12 та від 28 листопада 1997 року № 339»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до пункту 9 Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (із змінами), пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238 (із змінами), абзацу сімдесят другого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (із змінами), наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12 «Про затвердження Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382 (із змінами), було затверджено Інструкцію про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, та наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 року № 339 «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за № 586/2390 (із змінами), було затверджено Інструкцію про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги. 

Зазначеними наказами було визначено процедуру проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів та профілактичних наркологічних оглядів. В той час, вищезазначені нормативно-правові акти містять норми, що суперечать законодавству. Так, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12 встановлено монополію одного закладу на проведення навчання лікарів-психіатрів методам проведення та кваліфікованого заповнення протоколу психіатричних оглядів осіб, які звертаються з цього питання у психіатричні заклади, а наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 року № 339 встановлено монополію одного закладу на проведення навчання лікарів-наркологів сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів. 

Крім того, Інструкцією про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів та Інструкцією про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги передбачено, що зазначені огляди мають право проводити заклади комунальної та державної форми власності, що має дискримінаційний характер та створює передумови для відсутності конкуренції, що в свою чергу призводить до неправомірного обмеження кола суб’єктів господарювання, що проводять господарську діяльність з медичної практики відповідного напрямку. 

Зазначені обставини було з’ясовано Державною регуляторною службою України під час проведення експертизи вищенаведених нормативно-правових актів. Так, відповідно до рішень Державної регуляторної служби України від 02 серпня 2017 року № 10 та від 04 серпня 2017 року № 11, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12 та наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 року № 339, відповідно, було визнано такими, що суперечать вимогам законодавства та принципам державної регуляторної політики. 

З огляду на викладене, Міністерством охорони здоров'я України розроблено проект наказу «Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров’я України» (далі – проект наказу). 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою наказу є приведення нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України до вимог законодавства та принципів державної регуляторної політики. 

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері: 

- Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; 

- Закон України «Про захист економічної конкуренції»; 

- Закон України «Про психіатричну допомогу»; 

- Основи законодавства України про охорону здоров’я; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (із змінами); 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238 (із змінами); 

- Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (із змінами). 

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат. 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню з Державною регуляторною службою України та Державною службою статистики України. 

6. Регіональний аспект

Прийняття даного проекту наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення. 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери. 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. 

10.1 Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливатиме на ринок праці. 

11. Прогноз результатів

Реалізація даного наказу сприятиме конкуренції між суб’єктами господарювання, та призведе до усунення неправомірного обмеження кола суб’єктів господарювання, що проводять господарську діяльність з медичної практики. 

  

Заступник Міністра Олександр ЛІНЧЕВСЬКИЙ