Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень»

23 квітня 2018
6717

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
«Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень»

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень» (далі – проект наказу) розроблено з метою оптимізації чинного Календаря профілактичних щеплень (далі – Календар) відповідно до завдань визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298.

 

Метою Проекту наказу є врегулювання питань забезпечення всеохоплюючого доступу населення країни до ефективних, безпечних вакцин та відповідно підвищення рівнів охоплення проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема гепатиту В.

 

Прийняття акта є необхідною умовою для покращення організації проведення щеплень дитячого населення, дозволить розширити можливості забезпечення потреб закладів охорони здоров’я в імунобіологічних препаратах для проведення щеплень, дозволить на належному рівні підтримувати епідемічне благополуччя в Україні щодо інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики, шляхом забезпечення достатнього, відповідно до рекомендацій ВООЗ, обсягу охоплення профілактичними щепленнями.

 

Проект акта, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України (www.moz.gov.ua).

 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом місяця з моменту публікації на сайті для громадського обговорення до Управління громадського здоров'я МОЗ України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

 

Контактна особа: заступник начальника управління - начальник відділу програм та проектів Управління громадського здоров'я МОЗ України Платов Сергій Михайлович (e-mail: [email protected]), тел. 253-83-05

 


 

ПРОЕКТ

 

Про внесення змін до Календаря  профілактичних щеплень в Україні

 

Відповідно до статей 1 та 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити зміни до Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11 серпня 2014 року № 551), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року за № 1237/26014, що додається.

 

2. Управлінню громадського здоров’я (Руденко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О. А.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
«Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень» (далі – проект наказу) розроблено Міністерством охорони здоров'я України на виконання протокольного рішення робочої групи з перегляду Календаря профілактичних щеплень, затвердженої наказом МОЗ України від 02 квітня 2018 року № 32-Адм. «Про утворення робочої групи з перегляду Календаря профілактичних щеплень», та впровадження рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ України, які прийняті на засіданні 06 липня 2017 року, та з метою оптимізації чинного Календаря профілактичних щеплень (далі – Календар) відповідно до завдань визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (із змінами).

Оптимізація Календаря в частині переносу вакцинації другої дози проти гепатиту В з першого на другий місяць життя дитини дозволить використовувати комбіновану вакцину з компонентами проти дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції типу b, гепатиту В, що, в свою чергу, дає можливість розширити кількість вакцин, які закуповуються для профілактики гепатиту В.

Враховуючи досвід країн Європи, в Україні слід визнати обґрунтованим поєднання вакцинації проти гепатиту В дітей з імунізацією проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту (у 2 та 6 міс.). Використання комбінованих вакцин доцільно як з економічної, так і з медичної точки зору, оскільки суттєво зменшує кількість відвідувань закладів охорони здоров’я, завантаженість кабінетів щеплень та медичного персоналу, збільшує кількість дітей, щеплених своєчасно, зменшує парентеральне навантаження та стрес від щеплення у дитини.

Відповідно до схваленої Кабінетом Міністрів України Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018—2021 роки (розпорядження КМУ від 27.12.2017 №1011-р.), проект якої був узгоджений Національною академію медичних наук, прийнято рішення про припинення ревакцинації вакциною проти туберкульозу у 7 років згідно з рекомендаціями ВООЗ.

З прийняттям проекту наказу буде врегульовано використання комбінованих вакцин для проведення щеплень дітей першого року життя та відміни щеплень, які не мають доказовості їх ефективності при проведенні щеплень.

Проект наказу узгоджується з рекомендаціями ВООЗ щодо оптимізації календарів профілактичних щеплень.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу спрямований на реалізацію забезпечення всеохоплюючого доступу населення країни до ефективних, безпечних вакцин та відповідно підвищення рівнів охоплення проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема гепатиту В.

Мету планується досягти шляхом розширення можливості використання більшої кількості вакцин, у т. ч. комбінованих вакцин.

 

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, що мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ України.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, у зв’язку з чим не подається на розгляд до Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу потребує погодження з Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (СПО об’єднань профспілок), Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не стосується питань впливу на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Оптимізація Календаря профілактичних щеплень створить умови для покращення організації проведення щеплень дитячого населення, дозволить розширити можливості забезпечення потреб закладів охорони здоров’я в імунобіологічних препаратах для проведення щеплень. Це дозволить на належному рівні підтримувати епідемічне благополуччя в Україні щодо інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики, шляхом забезпечення достатнього, відповідно до рекомендацій ВООЗ, обсягу охоплення профілактичними щепленнями.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН