Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 16 червня 1998 року № 158/417»

26 квітня 2018
1191

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України
«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 16 червня 1998 року № 158/417»

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекта наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 16 червня 1998 року № 158/417»

 

Проект наказу розроблено відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до Медичного департаменту МОЗ України в електронному вигляді на адресу [email protected].

 

Контактна особа: Зінченко О.М., тел. (044) 253 24 58

 


 

ПРОЕКТ

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 


Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавстваПро визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 16 червня 1998 року № 158/417

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 16 червня 1998 року № 158/417 «Про затвердження Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 1998 року за № 482/2922.

 

2. Медичному департаменту Міністерства охорони здоров’я України забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України, заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра охорони здоров'я України

_____________

Міністр внутрішніх справ України

_____________

У. СУПРУН

А. АВАКОВ

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України
«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 16 червня 1998 року № 158/417»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На виконання статті 13 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством внутрішніх справ України було прийнято наказ «Про затвердження Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами» від 16.06.1998 року № 158/417. В той же час, статтею 13 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» передбачено, що порядок проведення медичного огляду та медичного обстеження визначається спільним нормативно-правовим актом центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України. Оскільки наказ «Про затвердження Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами» від 16.06.1998 року № 158/417 було прийнято Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством внутрішніх справ України без участі Генеральної прокуратури України, він не відповідає статті 13 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

З огляду на викладене, Міністерством охорони здоров'я України розроблено проект наказу «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 16 червня 1998 року № 158/417» (далі – проект наказу).

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою наказу є приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

 

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері:

- Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

- Закон України «Про прокуратуру»;

- Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267;

- Положення про Міністерство внутрішніх справ України затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878.

 

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Прийняття даного проекту наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська анти дискримінаційна експертиза не проводилась.

 

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект наказу не потребує громадської антикорупційної експертизи.

 

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не потребує погодження з Державною регуляторною службою України.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливатиме на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Реалізація даного наказу дозволить привести нормативно-правові акти у відповідність до законодавства

 

Заступник Міністра

Олександр ЛІНЧЕВСЬКИЙ