Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню»

7 березня 2018
651

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню»

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню»

 

Міністерство охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонує доопрацьований проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню».

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню» розроблено з метою вдосконалення звітності закладів охорони здоров’я, які мають право надавати психіатричну допомогу населенню та приведення її відповідно до міжнародних рекомендацій.

 

Проект наказу та пояснювальна записка до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua..

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:

01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7,

Контактні особи: Зінченко О.М. телефон- 253-24-58,

e-mail: [email protected] та [email protected].


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню

 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про інформацію», статей 12, 13 Закону України «Про психіатричну допомогу», абзацу шістдесят четвертого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою вдосконалення звітності з питань охорони здоров'я

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити:

1) форму звітності № 10 «Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20__ рік» (річна), що додається;

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 10 «Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20__ рік» (річна), що додається.

 

2. Підпункти 1.1, 1.2, 1.14, 1.15 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276, виключити.

 

3. Медичному департаменту (Гаврилюк А. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначеної форми звітності та інструкції щодо її заповнення у відповідних закладах охорони здоров’я.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню» розроблено відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу», яким передбачено надання комплексу спеціальних заходів спрямованих на надання психіатричної допомоги населенню, які страждають на психічні розлади.

На даний час існуючі звітності закладів охорони здоров’я, що мають право надавати психіатричну допомогу населенню, які затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я від 10.07.2007 р. № 378, не надають змоги об’єктивно оцінити стан захворюваності осіб з розладами психіки та поведінки, оскільки вони застаріли та більше 10 років не переглядалися.

З метою вдосконалення звітності закладів охорони здоров’я, які мають право надавати психіатричну допомогу населенню та приведення її відповідно до міжнародних рекомендацій Міністерством охорони здоров’я розроблено проект наказу МОЗ України «Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню» (далі – проект наказу МОЗ України), яким передбачено удосконалити звітність щодо надання психіатричної допомоги населенню шляхом затвердження нової форми звітності та інструкцію щодо її заповнення.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного проекту наказу МОЗ України є удосконалення звітності закладів охорони здоров’я, які мають право надавати психіатричну допомогу населенню та приведення її відповідно до міжнародних рекомендацій.

 

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють Закон України «Про психіатричну допомогу», Закон України «Про інформацію», Закон України «Про охорону дитинства», постанова  Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 «Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України».

 

4. Фінансово - економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу МОЗ України потребує погодження з Державною службою статистики України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект наказу МОЗ України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась. 

 

7. Запобігання корупції

У проекті наказу МОЗ України  відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект наказу МОЗ України розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України для громадського обговорення.

 

81. Розгляд  Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу МОЗ України не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу МОЗ України не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу МОЗ України потребує отримання позиції Державної регуляторної служби України.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу МОЗ України не вливає на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу МОЗ України дозволить удосконалити звітність закладів охорони здоров’я, які мають право надавати психіатричну допомогу населенню та приведення її відповідно до міжнародних рекомендацій шляхом затвердження нової форми звітності та інструкції щодо її заповнення.

 

Заступник Міністра
охорони здоров’я України

Олександр ЛІНЧЕВСЬКИЙ