Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188»

12 березня 2018
34100
Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188».

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 01 серпня 2000 року № 188»

 

Міністерство охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонує проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188».

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188» розроблено з метою приведення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу у відповідність до рекомендацій міжнародних інституцій, зокрема Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН.

 

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування за адресою:

Міністерство охорони здоров'я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: [email protected], Шемет Анна Маколаївна. Контактний телефон 200-06-68.

 


ПРОЕКТ

 

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 2000 року № 188

 

Відповідно до примітки до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення та примітки до статті 305 Кримінального кодексу України

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733, виклавши їх в новій редакції, що додається.

 

2. Внести зміни до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 513/4734, що додаються.

 

3. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 01 серпня 2000 року № 188
»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, визначаються Міністерством охорони здоров'я відповідно до примітки до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення та примітки до статті 305 Кримінального кодексу України.

Основною проблемою, яку необхідно врегулювати, є те, що затверджені станом на сьогодні розміри наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, в десятки разів занижені, порівняно із даними Міжнародного комітету контролю за наркотиками ООН, розмірами, визначеними іншими країнами, а також за результатами визначення середніх добових доз споживання наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні.

Так, пониження невеликих розмірів окремих наркотичних засобів ще у 2010 році сприяло притягненню до кримінальної відповідальності не стільки дилерів та організаторів наркобізнесу, скільки наркоспоживачів, тобто хворих, які потребували медичної, психологічної та соціальної допомоги.

Такий підхід фактично криміналізував сферу обігу наркотичних засобів, посилив її латентність, у той час як масштаби нелегального ринку таких засобів не скоротилися, а навпаки розширилися.

Все це приводить до невиправданого збільшення чисельності засуджених за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, зокрема без мети збуту, які на сьогоднішній день за кількістю поступаються лише злочинам проти власності.

Тобто, занижені пороги кримінальної відповідальності зв’язують руки поліції вимушеною боротьбою з дрібними проступками, в той час, як наркобізнес має комфортні умови для свого процвітання.

МОЗ України було узагальнено результати визначення середніх добових доз споживання наркотичних засобів та психотропних речовин за даними структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій. Ці результати, а також порівняння розмірів інших країн, даних Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН свідчать про те, що питання щодо змін в Україні порогових кількостей наркотичних засобів і психотропних речовин в бік їх збільшення назріло і потребує негайного вирішення.

Методологічний підхід, обраний при розробці проекту наказу, виходить з рекомендацій МККН ООН щодо визначення невеликих розмірів речовин на рівні десяти добових доз. Окрім того, при визначенні невеликих розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин на рівні десяти добових доз використовувався, поряд з рекомендаціями МККН ООН, міжнародний досвід.

Аналіз відповідних нормативних актів інших країн засвідчив, що саме ці, запропоновані МККН ООН показники, виступають орієнтиром визначення розмірів наркотичних засобів і психотропних речовин. Виходячи з цієї практики і відповідних медичних показників, виникає необхідність збільшити розміри окремих наркотичних засобів та психотропних речовин, чим наблизити їх до рекомендацій міжнародних інституцій. При цьому, за основний критерій визначення цих розмірів береться разова добова доза вживання наркотичного засобу, яка покладена в основу рекомендацій МККН ООН.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного проекту наказу є приведення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу у відповідність до рекомендацій міжнародних інституцій, зокрема МККН ООН шляхом внесення відповідних змін до наказу МОЗ № 188.

З метою напрацювання оптимальних шляхів проведено дві наради за участю представників МОЗ України, МВС України, СБУ, Національної поліції, Верховного Суду України, Мін’юсту, регіонального офісу Управління ООН з наркотиків та злочинності, професійних громадських організацій.

На останній нараді, що відбулася 1 березня 2018 року в приміщенні Регіонального офісу Управління ООН з наркотиків та злочинності, за результатами опрацювання матеріалів щодо визначення середніх добових доз споживання наркотичних засобів та психотропних речовин (за даними структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій), порівняння розмірів інших країн, даних Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН, та заслухавши всі пропозиції учасників наради, вирішено, що при внесенні змін до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, взяти за основу рекомендації Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН.

Запропоновані розміри наркотичних засобів та психотропних речовин визначені на підставі існуючої міжнародної практики, що базується на визначених добових дозах для статистичних цілей (defined daily doses for statistical purposes) (далі – C-ВДД) за даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН. До невеликих розмірів віднесені ті, що не перевищують 10 C-ВДД.

Окрім того, оскільки Міжнародним комітетом з контролю за наркотиками ООН не наводяться дані щодо C-ВДД деяких речовин, зокрема канабісу, МДМА та кокаїну, проаналізовано розміри підконтрольних речовин, за зберігання яких не передбачено кримінальної відповідальності в деяких Європейських країнах, та визначено середній їх розмір, що і пропонується визначити у якості невеликих розмірів.

Розміри підконтрольних речовин (г), за зберігання яких не передбачено кримінальної відповідальності в деяких Європейських країнах:

Назва речовини

Чехія

Німеччина

Італія

Литва

Португалія

Фінляндія

Норвегія

Середнє значення

МДМА

0,4

3

0,75

0,2

1

   

1,07

Кокаїн

1

1

0,75

0,2

2

1,5

0,5

0,99

 

Таким чином, приведення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, у відповідність до рекомендацій міжнародних інституцій запропоновано здійснити шляхом визначення невеликих розмірів на рівні 10 C-ВДД за даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН. У випадку МДМА та кокаїну невеликі розміри запропоновані на рівні середнього розміру таких речовин, за зберігання яких не передбачено кримінальної відповідальності в деяких Європейських країнах.

Невеликий розмір канабісу запропоновано визначити на рівні п’яти денних середніх доз споживання, що за даними структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій становить близько 25 грам. Оскільки, відповідно до діючої редакції наказу, невеликий розмір смоли канабісу встановлено на рівні 10 % невеликого розміру канабісу, а канабісу екстрактів – на рівні 6 %, проектом наказу передбачено збереження зазначених пропорцій.

 

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори», постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказ МОЗ України від 01 серпня 2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».

 

4. Фінансово - економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього наказу не потребує додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки України, Національною поліцією України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України - www.moz.gov.ua. для громадського обговорення.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом, оскільки його положення не спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.

 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить привести невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу у відповідність до кращих міжнародних практик.

 

Заступник Міністра
охорони здоров’я України
О. ЛІНЧЕВСЬКИЙ