Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України...»

26 лютого 2018
608

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08 листопада 2001 року № 454/471/516

 

На виконання Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», Закону України «Про охорону дитинства» та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавства

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08 листопада 2001 року № 454/471/516 «Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2001 року за № 1073/6264, що додаються.

 

2. Медичному департаменту Міністерства охорони здоров’я України (Гаврилюк А.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

В.о. Міністра охорони здоров'я України

 

У. Супрун

Міністр соціальної політики України

            

А. Рева

Міністр фінансів України

 

 

О. Данилюк

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України
«Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08 листопада 2001 року № 454/471/516»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08.11.2001 № 454/471/516» (далі – Проект наказу) розроблено на виконання Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 грудня 2001 року № 482 «Про затвердження порядку видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2002 року за № 11/6299.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою приведення наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08.11.2001 № 454/471/516 у відповідність до вимог законодавства України.  

 

3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення акта є:

Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04 грудня 2001 року № 482 «Про затвердження порядку видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 січня 2002 року за № 11/6299.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів.

 

5. Позиція заінтересованих органів.

Проект наказу потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

6. Регіональний аспект.

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації.

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась. 

 

7. Запобігання корупції.

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення.

Проект наказу не потребує громадського обговорення.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9. Позиція соціальних партнерів.

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу.

Проект наказу не є регуляторним актом.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці.

Прийняття проекту наказу не впливає на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів.

Прийняття проекту наказу дозволить привести наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08.11.2001 № 454/471/516, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2001р. за № 1073/6264, у відповідність до законодавства України.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН