Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 1998 року № 123»

12 червня 2018
522

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 1998 року № 123»

 

Метою прийняття проекту наказу є підготовка до другого етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки, яким передбачається припинення практики влаштування дітей віком до трьох років до закладів інституційного догляду та виховання дітей з 2020 року (до будинків дитини). Наказ набирає чинності з 01 січня 2020 року.

 

На сьогодні Міністерством підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям» та опрацьовується проект наказу МОЗ України, Мінсоцполітики України та МОН України, яким передбачається затвердження Тимчасового положення про центр (відділення, кабінет) раннього втручання. Після прийняття проектів нормативно-правових актів буде можливою трансформація будинків дитини у зазначені заклади.

 

Зауваження та пропозиції приймаються Медичним департаментом МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому (вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601) або електронному вигляді на адресу: [email protected]. Контактна особа: Волосовець Ірина Петрівна.

 


 

ПРОЕКТ

 

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 1998 року № 123

 

Відповідно до абзацу першого пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 1998 року № 123 «Про затвердження Типового положення про будинок дитини», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 червня 1998 року за № 372/2812.

 

2. Медичному департаменту (Гаврилюку А.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2020 року.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 1998 року № 123»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказом МОЗ України від 18.05.98 № 123 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 червня 1998 р. за № 372/281, затверджене Типове положення про будинок дитини.

В Україні функціонує 751 заклад інституційного догляду та виховання дітей, з яких 38 закладів належать до сфери управління МОЗ. Слід зазначити, що з 106000 дітей, що перебувають в таких закладах, тільки 8 % мають статус дітей-сиріт.

У 2017 році в сфері управління МОЗ України знаходилось 38 будинків дитини. На загальну кількість місць, розрахованих на 3342 дитини, передбачено 7706 штатних посад. Протягом року до будинків дитини влаштовано 2058 дітей переважно у Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській областях та м. Києві. 1971 дитина вибула із зазначених інституцій, з яких переважна більшість усиновлена (737) та повернута у рідні сім’ї (665). По досягненню граничного віку перебування переведено у заклади освіти 107 дітей, у заклади соціального забезпечення 52 дитини, в інші заклади – 29. На кінець 2017 року в будинках дитини перебувало 2644 дитини, з яких 1410 – сироти і ті, які залишились без батьківського піклування, та 1234 – діти, які мають батьків.

Серед вихованців будинків дитини протягом року зареєстровано 12938 хвороб. 6440 хвороб зареєстровано вперше, зафіксовано 27 причин смерті дітей, з яких 17 внаслідок уроджених аномалій, деформацій та хромосомних порушень. Серед зареєстрованих хвороб переважають гострі інфекції верхніх та нижніх дихальних шляхів, грип, пневмонія; анемії, розумова відсталість; дитячий церебральний параліч. Визнано інвалідами за рішенням МСЕК 538 вихованців.

Діяльність таких закладів суперечить Національній стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 526-р, метою якої є зміна системи інституційного догляду та виховання дітей на систему, яка забезпечує догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі. Також Планом заходів з реалізації I етапу зазначеної стратегії доручено центральним органам виконавчої влади створення нормативно-правових актів з метою введення обмежень та спеціальних умов для влаштування дітей на цілодобове перебування до навчальних закладів, закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення, строків такого перебування.

Діяльність дитячих будинків регулюється у тому числі Законом України «Про дошкільну освіту» відповідно до якого дитячі будинки є дошкільними навчальними закладами.

У зв’язку з вказаним та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства розроблено проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 1998 року № 123» (далі – проект наказу). З урахуванням того, що у будинках дитини перебуває 2644 дитини, відсутністю достатньої кількості патронатних сімей для них, а також у зв’язку з тим, що створення розгалуженої системи надання послуг раннього втручання перебуває в процесі розвитку, наказ набирає чинності з 01 січня 2020 року.

 

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є підготовка до другого етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки, яким передбачається припинення практики влаштування дітей віком до трьох років до закладів інституційного догляду та виховання дітей (до будинків дитини) з 2020 року.

На сьогодні підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про центр реабілітації та паліативної допомоги дітям» та проект наказу МОЗ України, Мінсоцполітики України та МОН України «Деякі питання реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя», яким передбачається затвердження положення про центр (відділення, кабінет) раннього втручання. Після прийняття проектів нормативно-правових актів буде можливою реорганізація будинків дитини у зазначені заклади.

 

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є: Конституція України; Конвенція про права дитини, ратифікована Постановою Верховної Ради від 27.02.91 № 789-XII, Закон України «Про охорону дитинства»; Основи законодавства України про охорону здоров’я; постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу, затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 526-р.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Уповноваженим Президента України з прав дитини, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, та підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень і не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

8. Громадське обговорення

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект нормативно-правового акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить привести нормативно-правові акти МОЗ України у відповідність до вимог чинного законодавства, та розпочати підготовку до другого етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки, яким передбачається припинення практики влаштування дітей віком до трьох років до закладів інституційного догляду та виховання дітей з 2020 року.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН