Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо вдосконалення системи лікування пацієнтів методами ниркової замісної терапії»

19 березня 2018
3740

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо вдосконалення системи лікування пацієнтів методами ниркової замісної терапії»

 

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо вдосконалення системи лікування пацієнтів методами ниркової замісної терапії» (далі ‒ проект постанови).

Зауваження та пропозиції щодо положень проекту постанови надсилати протягом 14 днів з дня оприлюднення на електронну адресу: [email protected] (тел. (044) 253-00-56 ‒ Паньків Оксана Станіславівна)

Пояснювальна записка оприлюднена шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

 


 

ПРОЕКТ

 

Про заходи щодо вдосконалення системи лікування пацієнтів методами ниркової замісної терапії

 

З метою забезпечення належного та своєчасного лікування пацієнтів методами ниркової замісної терапії, здійснення контролю за якістю такого лікування, а також підвищення ефективності використання бюджетних коштів при закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг для проведення лікування методами ниркової замісної терапії, відповідно до п.3 частини 1 Статті 2 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”, Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Погодитись із пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо створення реєстру пацієнтів, які потребують лікування методами ниркової замісної терапії (далі – Реєстр).

 

2. Міністерству охорони здоров’я:

1) затвердити до 01 червня 2018 року положення про Реєстр;

2) визначити адміністратора Реєстру з числа підприємств, що належать до сфери управління МОЗ та забезпечити створення і введення Реєстру в експлуатацію до 01 жовтня 2018 року;

3) забезпечити формування та ведення у складі Реєстру списку пацієнтів, яким, відповідно до встановлених вимог, може бути проведена трансплантація нирки від померлого донора (далі – Список реципієнтів) у порядку, визначеному положенням про Реєстр;

4) забезпечити належний обмін даними між Реєстром та Єдиною державною інформаційною системою трансплантації, яка передбачена Статтею 17 Закону України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині”.

 

3. Встановити, що з 01 січня 2019 року:

1) трансплантація нирки, у разі використання для трансплантації анатомічних матеріалів померлого донора, проводиться реципієнтам у порядку черговості, визначеному згідно зі Списком реципієнтів, який формується відповідно до даних Реєстру;

2) розрахунок потреби у закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг для проведення лікування методами ниркової замісної терапії, крім лікування методом трансплантації, здійснюється на підставі даних Реєстру.

 

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про заходи щодо вдосконалення системи лікування пацієнтів методами ниркової замісної терапії»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

У 2018 році МОЗ України розпочато реалізацію пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, основною метою якого є стимулювання розвитку лікування пацієнтів методами трансплантації нирки від донора-трупа та кісткового мозку шляхом розробки дієвих механізмів цільового фінансування оперативних втручань, пов’язаних з трансплантацією. Фінансування зазначеного проекту у поточному році передбачено Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» за КПКВК 2301550.

Для успішної реалізації пілотного проекту необхідно вирішити комплекс організаційних питань, пов’язаних з обліком пацієнтів, яким може бути проведена трансплантація нирки від померлого донора. Зокрема, є необхідним створення достовірного переліку осіб, яким, за медичними показаннями, повинна бути проведена трансплантація нирки, з числа пацієнтів, які отримують лікування методами ниркової замісної терапії; вирішення питання черговості проведення лікування методом трансплантації, з огляду на обмежену кількість анатомічних матеріалів, що можуть бути використані для трансплантації; відстеження якості та ефективності лікування пацієнтів, у тому числі, лікування, яке надається пацієнтові до трансплантації, результатів проведення трансплантації та подальшої післяопераційної профілактичної імуносупресивної терапії, тощо.

Світовий та вітчизняний досвід свідчить, що єдиним дієвим способом вирішення зазначених проблем у масштабі країни є створення загальнодержавного реєстру, призначеного для обробки інформації про пацієнтів, формування, на підставі медичної інформації про пацієнта, списку реципієнтів, яким, відповідно до встановлених вимог, може бути проведена трансплантація нирки від померлого донора, а також автоматичного визначення черговості проведення трансплантацій. Застосування зазначеного інструмента не лише комплексно вирішує усі описані проблеми, але й дозволяє звести до мінімуму можливість зловживань при визначенні черговості проведення оперативних втручань, пов’язаних з трансплантацією нирки, а також гарантуватиме дотримання принципу загальнодоступності медичної допомоги.

Крім того, достовірний облік пацієнтів, які потребують лікування методами ниркової замісної терапії, дозволить точно визначати обсяг потреби у закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг для проведення лікування методами ниркової замісної терапії, що сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів.

Відповідно до наведеного, розробка та прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо вдосконалення системи лікування пацієнтів методами ниркової замісної терапії» обумовлена необхідністю вжиття заходів щодо належної організації питань обліку пацієнтів, яким, за медичними показаннями, повинна бути проведена трансплантація нирки від померлого донора, моніторингу якості та ефективності наданого їм лікування та ефективного використання бюджетних коштів, передбачених для надання лікування методами ниркової замісної терапії.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є визначення низки заходів, спрямованих на врегулювання питань створення достовірного обліку осіб, яким, за медичними показаннями, повинна бути проведена трансплантація нирки; встановлення черговості проведення лікування методом трансплантації; моніторингу якості та ефективності лікування пацієнтів.

 

3. Правові аспекти 

У даній сфері суспільних відносин діють:

Конституція України

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» та інші нормативно-правові акти, прийняті на їх підставі.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових бюджетних коштів.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6 1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує проведення консультацій з громадськістю.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не потребує погодження з всеукраїнськими профспілками, їх об’єднаннями та всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття та виконання проекту постанови дасть змогу забезпечити створення достовірного обліку пацієнтів, яким за медичними показаннями повинна бути проведена трансплантація нирки від померлого донора, здійснювати моніторинг якості та ефективності наданого їм лікування та забезпечити ефективне використання бюджетних коштів, передбачених для лікування пацієнтів методами ниркової замісної терапії.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН