Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Новини

Щодо повідомлень про зміни даних, які були зазначені у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії

26 січня 2017
12093

Частиною другою статті 15 Закону України від 02.03.2015 № 222–VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222) встановлено, що ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін.

Повідомлення та заяви, що складаються ліцензіатами відповідно до статті 15 Закону № 222, повинні містити найменування та ідентифікаційний код ліцензіата-юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків ліцензіата-фізичної особи-підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті) згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до вимог Закону № 222 орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта, в якій зберігаються подані ним документи та інші документи, встановлені Законом.

Плата за прийняті органом ліцензування документи від здобувача ліцензії чи ліцензіата, в результаті реалізації своїх повноважень не справляється.

Підпунктом 10 пункту 13 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 (далі – Ліцензійні умови) визначено, що повідомлення про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб у місячний строк з дня настання таких змін. У повідомленні зазначаються тільки ті відомості, які змінилися.

У свою чергу, пунктом 6 Ліцензійних умов передбачено, що до заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених статтею 11 Закону № 222, додаються відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 2).

Сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).