Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Новини

Оприлюднили Концепцію Загальнодержавної програми охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року

4 травня 2017
825

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року доступний за посиланням http://moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20170503_0. Це один із заходів реалізації Національної стратегії у сфері прав людини. 

На частку психічних розладів припадає 12% глобального тягаря хвороб в усіх країнах світу. За оцінками експертів ВООЗ, до 2020 року на їх частку припаде 15% життя людини, втрачених через непрацездатність. 

Максимальний тягар психічних розладів лягає на плечі найбільш продуктивної групи населення. Для економічного тягаря психічних розладів характерним є те, що частка непрямих втрат значно, у 2–6 разів, перевищує прямі витрати на лікування.

Сучасна українська система охорони психічного здоров’я успадкувала організаційну структуру, а також стратегії та практики радянської системи, яка не зазнала істотних структурних змін після набуття Україною незалежності. Домінування пострадянських принципів управління галуззю обмежує запровадження в Україні ефективних моделей фінансування та адміністрування послуг у сфері охорони психічного здоров’я. Ухвалення Загальнодержавної програми покликане докорінно змінити ситуацію. 

Особи з проблемами психічного здоров’я переважно отримують лікування в психіатричних стаціонарах, можливості амбулаторної допомоги використовуються не в повній мірі. Відсутність національних стандартів охорони психічного здоров’я унеможливлює проведення оцінки ефективності за заздалегідь розробленими критеріями такої ефективності.

«Ухвалення концепції – це визначення основних напрямів для розробки програми, яка дозволить створити цілісну та ефективну систему охорони психічного здоров’я населення. Все це дозволить покращити якість життя, зменшити прямі та непрямі втрати економіки України. Послуги з охорони психічного здоров’я повинні бути доступні на рівні територіальних громад», – зазначила Оксана Сивак, заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції. .

Це покращить загальний рівень психологічного благополуччя населення та дозволить зменшити рівень смертності внаслідок суїцидів та нещасних випадків, в тому числі дитячої.

Нагадаємо, що широка консультація щодо концепції національної програми охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року розпочалася наприкінці квітня. Пропозиції та зауваження учасників національної консультації враховані у розміщеному на офіційному сайті МОЗ України проекті концепції. 

Маєте можливість висловити свої зауваження до документу та запропонувати доповнення протягом місяця з дати публікації на поштову адресу: МОЗ України: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601 або на e-mail: [email protected].