Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Наказ МОЗ України від 10.04.2018 № 641 "Про внесення змін до Положення про групи технічного супроводу Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель..."

10 квітня 2018
3447

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2018 N 641

м. Київ

Про внесення змін до Положення про групи технічного супроводу Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель, Порядку підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичної техніки та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуються на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України та Порядку підготовки, затвердження та погодження Інформації щодо предмета закупівлі

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, наказу МОЗ України від 17 січня 2017 року № 32 «Про затвердження положення про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель» та з метою забезпечення оперативного та ефективного проведення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до пункту 17 Положення про групи технічного супроводу Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель, затвердженого наказом МОЗ України від 07 березня 2017 року № 199, виклавши його у такій редакції:

«17. Голова Групи та її члени, в межах повноважень, несуть встановлену законодавством відповідальність.

 

У випадку порушення членами Групи вимог цього Положення, Голова Групи або Голова ПРГ може звертатися до Державного секретаря МОЗ України з метою застосування дисциплінарної відповідальності до цих членів Групи.».

 

2. Внести зміни до пункту 4 Порядку підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичної техніки та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуються на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру
МОЗ України, затвердженого наказом МОЗ України від 07 березня 2017 року № 199, виклавши його у такій редакції:

«4. Завершення формування номенклатури здійснюється у грудні року, що передує наступному бюджетному року.

 

Під час формування пропозицій до номенклатури можуть використовуватись номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповувалися за державні кошти у попередньому бюджетному році, із урахуванням аналізу результатів впровадження відповідних програм.».

 

3. Внести зміни до пункту 2 Порядку підготовки, затвердження та погодження Інформації щодо предмета закупівлі, затвердженого наказом МОЗ України від 07 березня 2017 року № 199, виклавши його у такій редакції:

«2. Інформація щодо предмета закупівлі розробляється з урахуванням вимог підзаконних нормативно-правових актів з питань державних закупівель, закону про Державний бюджет України, затверджених у встановленому порядку паспортів бюджетних програм та порядків використання коштів державного бюджету, Номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, медичної техніки та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуються на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти у відповідному бюджетному році (далі – Номенклатура), залишків матеріальних цінностей та зведених заявок структурних підрозділів з питання охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій, закладів охорони здоров’я, що входять до сфери управління МОЗ України, на придбання товарів, робіт і послуг, які закуповуються за рахунок державних коштів з метою забезпечення виконання та досягнення визначених показників державних програм та централізованих заходів.

 

Винесення для затвердження Постійною робочою групою з питань профільного супроводу державних закупівель Інформації щодо предмета закупівлі здійснюється не пізніше 10 робочих днів з дати збору потреби регіонів у лікарських засобах та медичних виробах на відповідний бюджетний рік.».

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О.А.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН