Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Наказ МОЗ України від 07.03.2018 № 459 "Про затвердження Плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Міністерства охорони здоров’я України на 2018 рік"

7 березня 2018
752

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.03.2018 N 459

м. Київ

Про затвердження Плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Міністерства охорони здоров’я України на 2018 рік

 

З метою виконання вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Міністерства охорони здоров’я України на 2018 рік (далі – План-графік), що додається.

 

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України, відповідальним за здійснення відстеження, забезпечити:

1) виконання Плану-графіка у визначені ним терміни відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308;

2) розміщення звітів про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України не пізніше як у десятиденний строк з дня їх підписання Міністром;

3) надсилання звітів про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів не пізніше наступного робочого дня з дня їх оприлюднення до Державної регуляторної служби України;

4) внесення змін до Плану-графіка у разі проведення відстеження результативності (базового, повторного, періодичного) прийнятого регуляторного акта, не включеного до Плану-графіка;

5) подання щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, до Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги інформації про здійснені заходи з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та копії звітів про відстеження результативності прийнятого регуляторного акта.

 

3. Управлінню ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги (Слонецький І.І.) забезпечити оприлюднення Плану-графіка на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН