Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерство охорони здоров'я України за 2014 pік

28 січня 2016
3971

ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство охорони здоров'я України

за 2014 pік

 

Повне найменування суб'єкта господарювання Код за ЄДРПОУ
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий прибуток (збиток)

Чистий прибуток (збиток)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
Усього щодо суб'єкта управління (1 + 2), у тому числі за групами підприємств:
  350 777,7 302 495,4 275 991,1 235 094,1 74 786,6 67 383,5 38 213,8 9 372,0
1
державні підприємства – усього, у тому числі щодо окремих підприємств:
  296 409,7 245 636,4 236 821,1 192 877,1 59 588,6 52 741,5 40 652,8 8 117,0
1.1 Державне підприємство "Біоімплант" Міністерства охорони здоров'я України 32916479 2 140,6 1 632,8 1 521,1 1 171,4 619,5 461,4 28,7 -285,8
1.2 Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" 20015794 134 195,0 102 089,0 117 806,0 93 499,0 16 389,0 8 590,0 23 148,0 2 949,0
1.3 Державне підприємство "Державний медичний центр сертифікації" МОЗ України 36392039 2 713,0 3 334,7 1 385,0 1 713,9 1 328,0 1 620,8 351,0 125,2
1.4 Державне підприємство "Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров'я України" 30371097 1 991,6 2 164,3 1 715,5 1 386,6 276,1 777,7 17,1 27,4
1.5 Державне підприємство "Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості Міністерства охорони здоров'я України" 04242160 4 450,0 2 729,0 2 816,0 1 517,0 1 634,0 1 212,0 269,0 101,0
1.6 Державне підприємство "Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ України" 33831035 814,3 1 081,6 463,0 645,3 351,3 436,3 6,5 10,9
1.7 Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України" 01898233 9 258,0 16 235,0 8 725,0 15 207,0 533,0 1 028,0 6,0 759,0
1.8 Державне підприємство "Центр міжнародних програм Міністерства охорони здоров'я України" 24930732 1 783,7 1 622,0 1 053,3 896,8 730,4 725,2 245,2 244,2
1.9 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І.МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" 01897914 61 870,0 56 552,0 44 868,0 44 192,0 17 002,0 12 360,0 14 160,0 3 091,0
1.10 Державне підприємство для постачання медичних установ "Укрмедпостач" МОЗ України 04653147 4 390,0 7 289,0 1 878,0 2 813,0 2 512,0 4 476,0 395,0 48,0
1.11 ДП "Інженерно-технічний центр" МОЗ України 37403126 30 380,1 771,5 29 177,9 0,0 1 202,2 771,5 -524,9 -504,9
1.12 ДП "Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" 25885270 194,5 323,7 137,4 102,1 57,1 221,6 6,2 -16,4
1.13 ДП "Український медичний центр сертифікації" 31450352 3 482,0 4 437,0 2 771,0 3 347,0 711,0 1 090,0 14,0 31,0
1.14 ДП "Укрвакцина" МОЗ України 21508100 6 694,0 11 778,0 3 513,0 6 710,0 3 181,0 5 068,0 290,0 187,0
1.15 ДП Спеціалізована медико-санітарна частина №18 32453658 4 793,0 4 826,0 4 008,0 4 170,0 785,0 656,0 21,0 46,0
1.16 ДП УІОЦ МОЗ України 32709473 3 768,0 4 534,0 2 789,0 3 410,0 979,0 1 124,0 218,0 441,0
1.17 ДП"УМЦБДР та ІТ"МОЗ України 32310570 2 869,9 3 305,8 1 833,9 2 252,0 1 036,0 1 036,0 8,0 23,4
1.18 ДУО "Політехмед" 14282255 17 100,0 16 959,0 7 795,0 7 188,0 9 305,0 9 771,0 1 853,0 398,0
1.19 УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ МЕДИЦИНИ 02011798 3 522,0 3 972,0 2 565,0 2 656,0 957,0 1 316,0 141,0 442,0
2 господарські товариства з державною часткою понад 50 відсотків – усього, у тому числі щодо окремих підприємств:   54 368,0 56 859,0 39 170,0 42 217,0 15 198,0 14 642,0 -2 439,0 1 255,0
2.1 Публічне акціонерне товариство "Укрмедпром" 31106596 54 368,0 56 859,0 39 170,0 42 217,0 15 198,0 14 642,0 -2 439,0 1 255,0