Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист від 28.12.2005 № 12.01-06/601 "Про порядок та терміни подання річного звіту виконання кошторисів і видатків за 2005 рік"

28 грудня 2005
3409

Лист від 28.12.2005 № 12.01-06/601 "Про порядок та терміни подання річного звіту виконання кошторисів і видатків за 2005 рік"

Керівникам закладів та установ підпорядкованих МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін подання річного фінансового звіту за 2005 рік для Вашої установи (закладу) встановлено ____________________ 2006 року.

При складанні фінансового звіту за 2005 рік заклади та установи, що підпорядковані МОЗ України керуються Порядком складання річних фінансових звітів за 2005 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.12.05 № 246.

Форми річних фінансових звітів приймаються при умови відповідності даних обліку закладу (установи) - даним в органі регіонального управління Державного казначейства України та наявності його підпису, печатки (штампу) про проведене звіряння.

За достовірність даних річної звітності безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний бухгалтер закладу (установи).

До річного звіту додається супровідний лист, пояснювальна записка у відповідності до цього Порядку та додаткова інформація відповідно до запропонованої форми (Додаток 1).

Річний звіт подається особисто працівником фінансової служби установи (закладу) в паперовому вигляді до Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин, а також на дискеті чи попередньо електронною поштою до Українського центру інформаційних технологій за адресою: [email protected]

 

В.о. Директора Департаменту економіки,
фінансів та майнових відносин
В.І.Лузан

 

 

  Додаток № 1
до листа МОЗ України 
від 28.12.05 № 12.01-06/601

 

 

Додаткова інформація до пояснювальної записки

I. Повна назва закладу (установи), юридична адреса.

II. Діяльність згідно статуту, його номер, дата реєстрації, коротка характеристика закладу (установи).

III. Цілі та мета витрачання бюджетних коштів.

IV. Реєстраційні рахунки відкриті в органах державного казначейства:

 

Назва відділення казначейства № реєстраційного рахунку Загальний чи спеціальний фонд
     

V. Розрахункові рахунки відкриті в банках:

 

Назва банку № розрахункового рахунку Назва валюти (національна, іноземна) плата за обслуговування з виплати з/плати (%)
      До прийняття постанови КМ № 318 Після прийняття постанови КМ № 318 Дата переукладання угоди
         

VI. Джерела фінансування:

Загальний фонд

 

Державний бюджет Місцевий бюджет Примітка
КПКВ Сума КПКВ Сума  

Спеціальний фонд

 

За послуги згідно з функціональними повноваженнями Від господарської діяльності За оренду майна Від реалізації майна
Перелік одержувачів послуг Сума Перелік фінансових операцій Сума Перелік лік орендарів Сума Перелік майна та покупців Сума

VII. Суми коштів вилучені до державного бюджету

 

КПКВ КЕКВ Сума
     

VIII. Зміни у стані обліку основних засобів, нематеріальних активів:

1. Надходження

 

Група основних засобів Кількість Сума Джерела фінансування
       
*надходження будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних засобів - відображати по найменуваннях об'єктів

2. Вибуття

 

Група основних засобів Кількість Сума Причини вибуття
       
*вибуття будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних засобів - відображати по найменуваннях об'єктів

I. Наявність земельних ділянок:

 

Площа Вартість Дата взяття на облік Номер державного акту на права власності
       

II. Наявність на балансі адміністративних будівель:

 

Найменування Площа Вартість Дата взяття на баланс
       

III. Орендні відносини (якщо немає власних будівель)

 

Назва орендодавця № договору, дата Площа Плата за оренду Плата за комунальні витрати
         

IV. Перелік юридичних та фізичних осіб, яким здається в оренду власне приміщення:

 

Назва орендаря № договору, дата Площа Вартість оренди
       

V. Стан дебіторської заборгованості на 01.01.06:

 

Загальний фонд
КЕКВ Сума Причини утворення дебіторської заборгованості Сума списаної дебіторської заборгованості (детальне пояснення)
       

 

Спеціальний фонд
КЕКВ Сума Причини утворення заборгованості Сума списаної дебіторської заборгованості (детальне пояснення)
       

VI. Стан кредиторської заборгованості на 01.01.06:

 

Загальний фонд
КЕКВ Сума Причини утворення Сума небюджетної заборгованості (детальне пояснення) Сума простроченої заборгованості (детальне пояснення)
         

 

Спеціальний фонд
КЕКВ Сума Причини утворення Сума небюджетної заборгованості (детальне пояснення) Сума простроченої заборгованості (детальне пояснення)
         

VII. Додатково пояснити фінансові операції відображені в рядках форми №1 "Баланс" станом на 1 січня 2006 року: 170, 187, 220, 244, 270, 303, 429, 463, та рядках: 490, 510, 520, 550, 560, 570 Довідки до рахунку 70 "Доходи загального фонду".

VIII. Інформація про результати ревізій (перевірок), результати річної інвентаризації, а також про інші зміни, які вплинули на фінансовий стан закладу (установи) у 2005 році.