Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист від 08.10.2004 № 10.03.67/1384 "Рекомендації щодо складання звіту про виконання плану по штатах і контингентах ..."

8 жовтня 2004
6178

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2004 N 10.03.67/138

м. Київ

Рекомендації щодо складання звіту про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров’я

Керівникам закладів та установ охорони здоров'я, що підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України

У зв'язку з численними запитами від підпорядкованих закладів та порушеннями при заповненні звітів про виконання планових показників по мережі, штатах та контингентах, Міністерство охорони здоров'я надає роз'яснення щодо порядку складання річного звіту про виконання плану по штатах та контингентах закладів охорони здоров'я по формі № 3-4.

Звіти про виконання планових показників по мережі, штатах та контингентах складаються бюджетними закладами на підставі кошторисів з урахуванням змін внесених на протязі звітного періоду, а також з урахуванням відомостей бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку. Отже дані звітності по формі № 3-4 повинні відповідати даним цих облікових документів.

У випадку передачі або прийому у звітному періоді закладів (структурних підрозділів), штатів і контингентів, зміни у мережі необхідно відображати у звіті як за плановими, так і за звітними показниками, з початку року, незалежно від терміну цих змін. При цьому обґрунтування зміни плану по мережі, штатах та контингентах подається у пояснювальній записці до звіту.

Звітні показники по мережі, штатах і контингентах на початок відповідного року повинні відповідати фактичним показникам на кінець року, що передував звітному.

Дані про кількість ліжок і ліжко-днів, проведених хворими у звичайних стаціонарах, стаціонарах денного перебування та денних стаціонарах, а також дані про кількість лікарських посад і відвідувань лікарів в амбулаторно - поліклінічних закладах ( відділеннях) відображаються в річних і квартальних бухгалтерських звітах.

Показники щодо фактичної кількості розгорнутих ліжок по рядках 040, 060 і 080 "Ліжка" наводяться за даними статистичного звіту форми № 47-здоров.

Розгорнутим ліжком вважається кожне ліжко, яке фактично обладнане і готове до прийняття хворих, незалежно від того зайняте воно чи ні. Ліжка, які тимчасово не працюють внаслідок дезинфекції, карантину, або поточного чи капітального ремонту приміщень, належать до числа фактично розгорнутих. Тимчасові (приставні) ліжка до числа розгорнутих ліжок не включаються, але кількість днів, проведених хворими на цих ліжках, включаються до показника "Ліжко-дні" до рядку 050, 070, та 090.

Показник фактичної кількості ліжко-днів визначається за підсумком фактичного числа хворих на початок кожного дня звітного періоду за даними оперативного обліку, що веде заклад.

Основним показником діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів, як самостійних, так і об'єднаних з лікарнями, є кількість відвідувань хворими лікарів.

Показник планової кількості таких відвідувань (гр.6) визначається виходячи з кількості лікарів, що ведуть амбулаторний прийом за окремими спеціальностями та норми навантаження за годину.

В рядку 100 "Лікарські відвідування" (гр. 7) вказується кількість відвідувань до лікарів в поліклініці та лікарями хворих на дому за кожний день звітного періоду по даних обліку. У закладах охорони здоров'я, що підпорядковані МОЗ, наводяться відвідування до лікарів-стоматологів і зубних лікарів (рядок 102) та інші відвідування - (рядок 103).

Показники чисельності медичного та іншого персоналу в формі № 3-4 річного бухгалтерського звіту (рядки 020 - 025) про виконання планів по штатах бюджетних закладів заповнюються виходячи з кількості зайнятих посад чи ставок, включаючи посади (ставки), що зайняті сумісниками та особами, які прийняті на тимчасову роботу на вакантні посади (ставки). Посада головного лікаря включається до загальної кількості лікарських посад.

Середня кількість штатних посад (гр. 7) і фактична наявність їх на початок (гр. 4) і кінець звітного періоду (гр. 5) визначається по списковому складу, включаючи осіб тимчасово відсутніх у зв'язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин. Показник середньорічної кількості штатних одиниць по річному плану (гр. 6) заповнюється відповідно до розрахунків по плановому фонду оплати праці на поточний рік (форма додається).

В рядках 030-035 "Фонд оплати праці" відображається основна заробітна плата, відповідних категорій штатних працівників, без урахування виплати за чергування, роботу в святкові та вихідні дні, оплати консультантів, виплат по компенсаціях за невикористану відпустку, вихідної допомоги при звільненні та інших одноразових виплат.

Планові показники, зазначені в рядках 110-180 по гр.6 наводяться у кількості і сумі, яка затверджена кошторисом, з урахуванням змін внесених на протязі звітного періоду, а по виконанню (гр. 7) - за фактичними показниками

Інформація щодо зовнішньої кубатури будівель наводиться за умови, що будівлі утримуються на балансі закладу.

Бухгалтерський звіт про виконання плану по штатах і контингентах за формою № 3-19 складається закладами та установами, які мають затверджений кошторисом спеціальний фонд бюджету.

Планові та фактичні показники по формах № 3-4 за квартал та № 3-19 складаються у порядку, визначеному для річної форми № 3-4.