Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗУ від 31.03.2008 № 12.01-06/308 "Порядок та терміни подання квартальних фінансових звітів про виконання кошторисів доходів і видатків у 2008 році"

31 березня 2008
3164

Керівникам закладів та установ
підпорядкованих МОЗ України - 
одержувачам бюджетних коштів

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін подання квартальних фінансових звітів у 2008 році для Вашої закладу встановлено ___ числа наступного місяця за звітним кварталом.

При складанні квартальних фінансових звітів заклади та установи, що підпорядковані МОЗ України слід керуватися Порядком складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2008 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.03.2008 № 107..

Форми квартальних фінансових звітів підлягають консолідації у зведеному звіті Міністерства при умові відповідності окремих даних форм фінансової звітності установи (закладу) до аналогічних даних відображених в обліку органів Державного казначейства України, які візуються останніми з проставлянням підпису, печатки або штампу на кожній сторінці.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до п. 1.11 зазначеного наказу головні розпорядники державного бюджету можуть установлювати для підвідомчих установ додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію, не передбачену цим Порядком. Отже, Вам потрібно додатково надати форму № 2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду " із заповненням графи 9 "Фактичні видатки" за відповідними КЕКВ.

За достовірність даних квартальної фінансової звітності безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний бухгалтер установи (закладу).

До звіту додається супровідний лист, пояснювальна записка у відповідності до цього Порядку з інформацією про стан дебіторської та кредиторської заборгованості та причини її утворення.

Одночасно подається аналіз фінансово - господарської діяльності установи (закладу), пов'язаний із виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи.

Квартальна фінансова звітність подається безпосередньо головним бухгалтером (керівником фінансової служби) установи (закладу) в паперовому вигляді до Департаменту економіки і фінансів МОЗ України, а також на електронному носії чи попередньо електронною поштою до ДП Українського інформаційно - обчислювального центру МОЗ України за адресою: [email protected].

завантажити