Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗУ від 31.03.2008 № 12.01-06/307 "Порядок та терміни подання квартальних фінансових звітів про виконання кошторисів доходів і видатків у 2008 році

31 березня 2008
3247

Керівникам закладів та установ 
підпорядкованих МОЗ України - 
розпорядникам бюджетних коштів

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін подання квартальних фінансових звітів у 2008 році для Вашої установи (закладу) встановлено ___ числа наступного місяця за звітним кварталом.

При складанні квартальних фінансових звітів заклади та установи, що підпорядковані МОЗ України слід керуватися Порядком складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2008 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 28.03.2008 № 107.

Форми квартальних фінансових звітів підлягають консолідації у зведеному звіті Міністерства при умові відповідності окремих даних форм фінансової звітності установи (закладу) до аналогічних даних відображених в обліку органів Державного казначейства України, які візуються останніми з проставлянням підпису, печатки або штампу на кожній сторінці.

За достовірність даних квартальної фінансової звітності безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний бухгалтер установи (закладу).

До звіту додається супровідний лист, пояснювальна записка у відповідності до цього Порядку та додаткова інформація відповідно до запропонованої Міністерством форми (додаток 1).

Одночасно подається аналіз фінансово - господарської діяльності установи (закладу), пов'язаний із виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи.

Квартальна фінансова звітність подається безпосередньо головним бухгалтером (керівником фінансової служби) установи (закладу) в паперовому вигляді до Департаменту економіки і фінансів МОЗ України, а також на електронному носії чи попередньо електронною поштою до ДП Українського інформаційно - обчислювального центру МОЗ України за адресою: [email protected].

Додаток на 3 аркушах.

завантажити