Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗУ від 17.09.2007 № 12.01-06/428 "Щодо посилення контролю за своєчасним використанням направлених відкритих асигнувань державного бюджету, недопущення розбіжностей між наявною кредиторською заборгованістю та зареєстрованими зобов'язаннями"

17 вересня 2007
3254

Керівникам закладів, установ, які відносяться до сфери управління МОЗ

На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 30.08.07 № 37128/1/1-07 до листа Міністерства фінансів України від 23.08.07 № 31-11010-3-8/443115 та від 19.09.2007 № 36699/20/1-07 до листа Міністерства фінансів України від 14.09.07 № 31-06030-3-6/4752 щодо посилення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів та вжиття вичерпних заходів, спрямованих на недопущення порушень при здійсненні видатків з державного та місцевих бюджетів Міністерство охорони здоров'я України доручає.

З метою попередження порушень, які можуть виникнути на етапі реєстрацій зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та здійснення платежів в органах Державного казначейства, недопущення розбіжностей між наявною кредиторською заборгованістю та зареєстрованими зобов'язаннями, посилення контролю за своєчасним використанням направлених відкритих асигнувань державного бюджету, МОЗ вимагає активізувати роботу по своєчасному укладанню угод, оформленню відповідних документів, проведенню тендерних процедур.

До 5 числа місяця, наступного за звітним, направляти до Департаменту економіки і фінансів МОЗ інформацію про залишки не використаних відкритих асигнувань державного бюджету станом на 1 число кожного місяця, відповідно до запропонованої форми (додається).

Одночасно повідомляємо про зміни до Порядку складання місячної та квартальної звітності у 2007 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, внесених наказом Державного казначейства України від 29.08.07 № 169.

Додаткову інформації до пояснювальної записки до фінансового звіту (додаток №1 до листа МОЗ України від 05.04.07 № 12.01-06/303) доповнити:

розділ ХVII "Залишки невикористаних відкритих асигнувань державного бюджету на звітну дату" (за формою, яка додається).

Додаток на 1 аркуші.