Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗУ від 12.01.2009 № 12.01-06/2 Щодо порядку та термінів подання річного фінансового звіту про виконання кошторисів доходів і видатків за 2008 рік

12 січня 2009
3255

Керівникам закладів, установ 
та одержувачам коштів державного бюджету, 
підпорядкованих МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін подання річного фінансового звіту за 2008 рік для Вашої установи (закладу) встановлено ___ січня 2008 року.

При складанні фінансового звіту за 2008 рік заклади та установи, що підпорядковані МОЗ України, керуються Порядком складання річних фінансових звітів за 2008 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.01.2009 № 4..

Форми річних фінансових звітів підлягають консолідації у зведеному звіті Міністерства за умови відповідності окремих даних форм фінансової звітності установи (закладу) до аналогічних даних, відображених в обліку органів Державного казначейства України, які візуються останніми з проставлянням підпису, печатки або штампу на кожній сторінці.

За достовірність даних річної фінансової звітності безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний бухгалтер установи (закладу).

Одержувачі коштів державного бюджету додатково надають форму № 2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду " із заповненням графи 9 "Фактичні видатки" по відповідних бюджетних програмах та кодах економічної класифікації видатків.

До звіту додається супровідний лист, пояснювальна записка у відповідності до цього Порядку та додаткова інформація відповідно до запропонованої Міністерством форми (додаток 1).

Річна фінансова звітність подається безпосередньо головним бухгалтером (керівником фінансової служби) установи (закладу) на паперових носіях до Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності МОЗ України, а також на електронному носії чи попередньо електронною поштою до ДП Українського інформаційно - обчислювального центру МОЗ України за адресою: [email protected] .

Додаток на 3 аркушах.