Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗУ від 11.01.2008 № 12.01-06/16 "Порядок та терміни подання річного фінансового звіту про виконання кошторисів і видатків"

11 січня 2008
3315

Керівникам закладів та установ
підпорядкованих МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін подання річного фінансового звіту за 2007 рік для Вашої установи (закладу) встановлено ___ січня 2008 року.

При складанні фінансового звіту за 2007 рік заклади та установи, що підпорядковані МОЗ України керуються Порядком складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.01.2008 № 3.

Форми річних фінансових звітів підлягають консолідації у зведеному звіті Міністерства при умові відповідності окремих даних форм фінансової звітності установи (закладу) до аналогічних даних відображених в обліку органів Державного казначейства України, які візуються останніми з проставлянням підпису, печатки або штампу на кожній сторінці.

За достовірність даних річної фінансової звітності безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний бухгалтер установи (закладу).

До звіту додається супровідний лист, пояснювальна записка у відповідності до цього Порядку та додаткова інформація відповідно до запропонованої Міністерством форми (додаток 1).

Одночасно до профільних підрозділів Міністерства особисто керівником подається аналіз фінансово - господарської діяльності установи (закладу), пов'язаний із виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи.

Річна фінансова звітність подається безпосередньо головним бухгалтером (керівником фінансової служби) установи (закладу) в паперовому вигляді до Департаменту економіки і фінансів МОЗ України, а також на електронному носії чи попередньо електронною поштою до ДП Українського інформаційно - обчислювального центру МОЗ України за адресою: [email protected].

Додаток на 3 аркушах.