Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗ від 28.01.2010 № 12.01-06/158 Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим...

28 січня 2010
4162

Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької обласної, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій

Міністерство охорони здоров'я України направляє для використання в роботі Рекомендації щодо порядку обліку та використання лікарських засобів для лікування вірусної інфекції A/H1N1 в лікувально-профілактичних закладах.

З метою встановлення єдиних вимог до порядку обліку та використання лікарських засобів для лікування вірусної інфекції A/H1N1просимо зазначені рекомендації довести до відома лікувально-профілактичних закладів області.

Додаток: на 2 аркушах.

Додаток до листа МОЗ України
від 28.01.2010р. № 12.01-06/158

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо порядку обліку та використання лікарських засобів для лікування
вірусної інфекції A/H1N1 в лікувально-профілактичних закладах

Постачання лікарських засобів для лікування вірусної інфекції грипу A/H1N1( далі- лікарські засоби), до лікувально - профілактичних закладів (далі -ЛПЗ) здійснюється у централізованому порядку. Бухгалтерський облік лікарських засобів для лікування вірусної інфекції A/H1N1 здійснюється відповідно до вимог Інструкції про порядок відображення в обліку закладів та установ системи Міністерства охорони здоров'я України операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей, затвердженої наказом МОЗ від 26.03.2003 №136.

Відповідальність за приймання, зберігання, відпуск лікарських засобів покладається на матеріально відповідальну особу, призначену наказом керівника ЛПЗ. З особами, відповідальними за збереження лікарських засобів, які знаходяться на складах, у відділеннях (кабінетах), укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Видача лікарських засобів зі складу проводиться на підставі накладної (вимоги), затвердженої керівником ЛПЗ.

Накладна (вимога) виписується головною (старшою) медичною сестрою відділень (кабінетів), яка є матеріально-відповідальною особою у 2-х примірниках.

На лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку виписуються окремі накладні (вимоги), в яких вказуються номера історії хвороб, прізвища, ім'я, по батькові хворого, для яких виписані лікарські засоби.

Відповідно до наказу МОЗ від 07.11.2009 № 815 предметно-кількісному обліку підлягає лікарський засіб озельтамивір (таміфлю тощо).

Керівникам ЛПЗ дозволяється при необхідності встановлювати предметно-кількісний облік й інших лікарських засобів.

Головна (старша) медична сестра інформацію про отримані лікарські засоби заносить до Книги предметно-кількісного обліку. Потім на вимогу медсестер, які працюють на медичному посту видає ліки для хворих. Медсестра, яка їх отримала, засвідчує це своїм підписом.

У кінці місяця посадова особа, відповідальна за збереження та видачу лікарських засобів на складі оформлює відомість відпущених ліків за формою №1-МЗ* та надає її до бухгалтерії.

Головна (старша) медична сестра відділення (кабінету) складає звіти про використання лікарських засобів за формою №2-МЗ** і передає їх до бухгалтерії для таксування.

Бухгалтерія звіряє відомість відпущених лікарських засобів, складену матеріально-відповідальною особою, зі звітами головних (старших) медичних сестер відділень (кабінетів). На підставі накладних на отримання лікарських засобів та видаткових документів щодо їх витрачання зі складу та у відділеннях (кабінетах) бухгалтерія щомісячно виводить залишки за кожним найменуванням у розрізі матвідповідальних осіб зі вказівкою кількості, ціни та суми. А звіти головних (старших) медсестер відділень (кабінетів) накопичують у меморіальному ордері №13 "Накопичувальна відомість витрачання матеріалів" за формою №396(бюджет).

___________________________ 

*, ** затверджено наказом МОЗ СРСР від 02.06.87 №747