Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗ від 27.03.2013 № 12.01-06/133/8594

27 березня 2013
3409

Голові Державної служби України з лікарських засобів Соловйову О.С.

Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби України Пономаренку А.М.

Голові Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфккції/СНІДУ та інших соціально-небезпечних захворювань Аліксандріній Т.А.

Керівникам закладів, установ, організацій (розпорядникам бюджетних коштів) та державних підприємств (одержувачам бюджетних коштів) підпорядкованих МОЗ України

Головам ліквідаційних комісій по ліквідації закладів, установ санітарно-епідеміологічної служби

Про Порядок та терміни подання розпорядниками коштів державного бюджету квартальної фінансової та бюджетної звітності у 2013 році

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін подання квартальної фінансової та бюджетної звітності у 2013 році встановлено до 15 числа місяця наступного за звітним кварталом в електронному вигляді в системі "М.E.D.O.K" за адресою [email protected] або [email protected] у корпоративній почті МОЗ України HealthNet.

При складанні квартальної фінансової та бюджетної звітності керуватися Порядком складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 (зі змінами) далі Порядок.

Форми звітності підлягають консолідації у зведеному звіті Міністерства охорони здоров'я України при умові відповідності окремих даних форм фінансової звітності закладів, установ до аналогічних даних відображених в обліку органів Державних казначейських служб, які візуються останніми з проставлянням підпису, печатки або штампу на кожній сторінці.

За достовірність даних квартальної фінансової та бюджетної звітності безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний бухгалтер закладу, установи.

Одержувачі коштів державного бюджету додатково надають форму № 2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду " із заповненням графи 9 "Фактичні видатки" по відповідних бюджетних програмах та кодах економічної класифікації видатків.

До звіту додається супровідний лист, пояснювальна записка у відповідності до цього Порядку, а також додаткова інформація до пояснювальної записки до квартальної та фінансової звітності відповідно до запропонованої Міністерством охорони здоров'я України форми (додаток № 1) та "паспорт закладу на 2013 рік" (додаток № 2) у разі змін, якщо такі відбулися у звітному періоді.

Квартальна фінансова та бюджетна звітність в паперовому вигляді подається до Міністерства охорони здоров'я України безпосередньо головним бухгалтером (керівником фінансової служби) юридичної особи до 19 числа місяця наступного за звітним кварталом.

 

Додаток на 7 аркушах.