Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗ від 26.01.2015 № 12.01-06/21/1956 "Щодо строку подання фінансової звітності"

26 січня 2015
3365

Керівникам державних об'єднань, державних підприємств та установ, державних акціонерних компаній та центрів, Українському науково – дослідному інституту промислової медицини та Науковому центру превентивної токсикології харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя

Щодо строку подання фінансової звітності

З метою виконання Постанови КМУ "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" від 28.02.2000 р. № 419 Міністерство охорони здоров'я України зобов'язує надавати квартальну фінансову звітність не пізніше 23 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річну – не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

Керівники підприємств, установ тощо, несуть персональну відповідальність за достовірність та своєчасність надання звіту.

Інформацію подавати в паперовому та електронному носіях (електронна адреса: [email protected]).